1.  » Wie zijn wij

Wie zijn wij

Wij zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen 41 gemeenten. Ons bestuur bestaat dan ook uit 41 leden, de wethouders Volksgezondheid of burgemeesters van die gemeenten. Zij vergaderen één keer per jaar, in juli. Dan stellen ze onder andere de jaarrekening en de begroting vast.

Dagelijks Bestuur

 • Marcelle Hendrickx, voorzitter (wethouder gemeente Tilburg)
 • Toine Theunis, portefeuillehouder financien (wethouder gemeente Roosendaal)
 • Miriam Haagh (wethouder gemeente Breda)
 • Miranda de Vries (burgemeester gemeente Etten-Leur)
 • Wim Hillenaar (burgemeester gemeente Cuijk)
 • vacature

Directie en management

 • Ger Jacobs, algemeen directeur
 • Caspar van den Brandt, manager RAV Midden- en West-Brabant
 • Herman Schlepers, manager RAV Brabant-Noord
 • Chris Bruggeman, manager zorg
 • Arie van Tilborg, controller/manager bedrijfsvoering