Ambulancechauffeur Dave

“De duale BMH-opleiding zie ik als een unieke kans!”

Ik ben nu zo’n 5 jaar ambulancechauffeur. Ik heb in deze korte tijd goed gemerkt dat werken op de ambulance steeds verandert, zowel inhoudelijk als qua instroommogelijkheden. Ik vind dat je altijd verantwoordelijk bent voor je eigen ontwikkeling en open moet staan voor nieuwe uitdagingen. Toen de duale BMH-opleiding werd aangeboden, zag ik dat als een unieke kans.

Ik ga twee dagen per week naar Hogeschool Utrecht. De weken vliegen echt voorbij, zo leuk is het. Ik heb als ambulancechauffeur al veel gezien in de praktijk, dus ik denk dat je dat dan makkelijker aan de lesstof kunt koppelen. De gedachte achter anamnese en lichamelijk onderzoek kan ik nu beter plaatsen.

Ik vind het best lastig dat in korte tijd veel theorie wordt behandeld, daaraan merk ik toch dat ik een uitvoerend beroep gewend ben. Het schoolse karakter is iets wat ook wel wennen is: zitten, luisteren, samenvatten, uitwerken, leren. De opleiding is ingedeeld in themablokken van drie weken. In elke vierde week doe je een theorie- en een praktijktoets.

De verwachting is dat je er 3,5 tot 4 jaar over doet om je diploma te halen. Ik ben het inmiddels zo gaan zien dat ik vooral een studie doe en ernaast werk als ambulancechauffeur! ​​En het schiet al lekker op: ik zit nu bijna in het derde jaar van de opleiding, samen met twee collega-chauffeurs. Alles gaat goed en ik verwacht volgend jaar de praktijkperiode in te gaan en af te studeren.