“Tijdens het traineeship werk je snel toe naar zelfstandigheid onder nauwe begeleiding.”

Ik ben Janneke Jager, 29 jaar oud. Na de HAVO ben ik aan de BMH-opleiding begonnen. Deze keuze kwam voort uit beroepskeuzetesten, waaruit bleek dat een mensgerichte studie, in de zorg, bij mij zou passen. Verpleegkunde en Verloskunde heb ik overwogen maar vooral de acute tak van de zorg sprak mij aan. Ik kwam toevallig de BMH-opleiding tegen en dit bood alles wat ik zocht. Ik ben met de opleiding gestart in 2011.

Het eerste jaar liep ik stage bij de ambulancedienst in Alkmaar. Dat trok mij over de streep om te kiezen voor deze uitstroomrichting. In het derde jaar liep ik stage in Oosterhout, en als vierdejaars in Bergen op Zoom. Ik heb daar een ontzettend fijne leerperiode gehad met goede begeleiding en support. Doordat ik tijdens de opleiding studievertraging opliep, ben ik naar het buitenland geweest. Ik deed daar vrijwilligerswerk in verschillende ziekenhuizen. Daarnaast heb ik een bijbaan gehad bij de thuiszorg. Een mooie ervaring en een leerzame tijd.

Het traineeship

Aan het eind van mijn studie werd ik gewezen op de vacature voor het traineeship in Brabant. Ik trok de stoute schoenen aan, solliciteerde en werd aangenomen! Ik startte in januari 2017, een leuke maar ook een pittige tijd. Met veel externe stages in het ziekenhuis waar ik steeds uitleg moest geven over de rol en functie van de BMH-er. De opleiding was tenslotte nog niet zo bekend en dat gold ook voor het traineeship. Toch was het ook een leuk en nuttig proces om mijn ervaringen te delen. Datzelfde geldt voor de tijd binnen de RAV. Mijn werkbegeleider destijds heeft mij goed begeleid in dit leerproces. Daarnaast werd ik aan een collega, een chauffeur gekoppeld. Hij heeft mij geholpen inzichtelijk te krijgen wat de rol van de chauffeur inhoudt en hoe belangrijk samenwerken is. Tijdens de opleiding bleef dit stukje wat onderbelicht, en nu kreeg ik volop de gelegenheid om te oefenen en zelf te ervaren hoe belangrijk het is om als team op de ambulance te werken.

Tijdens het traineeship start je als derde op de ambulance. Je werkt snel toe naar zelfstandigheid, vanzelfsprekend onder nauwe begeleiding. Je wordt begeleid bij alles wat je doet. Eerst voer je de handelingen uit samen met de ambulanceverpleegkundige, en daarna ga je het zelf doen. Het traject is afhankelijk van de leerling en afgestemd op de leerbehoeftes.

Er is altijd back-up en dat voelt veilig. Tussentijds wordt er een assessment afgenomen om te zien waar je staat om daar je leerdoelen op aan te passen. Uiteindelijk heb ik minder dan een jaar gedaan over het traineeship en het afgesloten met een positief eindassessment. De opleiding is altijd maatwerk, je kunt er eventueel ook langer over doen als dat nodig is. Het traineeship duurt normaliter 11 maanden.

Ik doe het werk nu vier jaar en ik leer nog elke dag bij. In het begin was ik vooral gefocust op de patiënt, maar al snel kreeg ik meer oog voor de omgeving, familie, omstanders. Het is mooi om te ervaren dat ik blijf groeien en het werk me steeds makkelijker af gaat.

Ik was me al een tijdje aan het oriënteren naar een vervolgstudies toen de vacature voor PA binnen de RAV Brabant voorbij kwam. Na een sollicitatie procedure werd ik aangenomen en in September jl. ben ik gestart met de master opleiding Physician Assistant. Ik ben de RAV dankbaar voor deze kans en het vertrouwen. De PA opleiding duurt 2,5 jaar. De PA krijgt mogelijk eenzelfde soort rol als de Verpleegkundig specialist binnen onze RAV. Het doel is verlenen van zorg op maat in nauwe samenwerking met de huisarts, SEH en andere ketenpartners. Binnen de daadwerkelijke functie omschrijving kan nog veel veranderen, de tijd zal het leren.

Ik blijf pionieren, net als bij de BMH.