1. Home
  2.  » 
  3. Werken bij ons
  4.  » 
  5. Functies
  6.  » medisch hulpverlener

Medisch hulpverlener ambulancezorg

Als medisch hulpverlener Ambulancezorg verleen je ambulancezorg aan patiënten en stelt een werkdiagnose. Je bepaalt de noodzakelijke handelingen en voert deze uit conform het Landelijk Protocol Ambulancezorg. De verantwoordelijkheid is groot: de medisch hulpverlener moet medische beslissingen nemen en snel kunnen handelen. Samenwerken met de ambulancechauffeur en met ketenpartners is erg belangrijk. Er is bijvoorbeeld veel contact met huisartsen, brandweer, politie en medewerkers van de spoedeisende hulp.

De competenties van de (beginnende) Medisch Hulpverlener liggen zowel op het gebied van “cure” (medische diagnostiek en (acuut) medisch handelen als op “care” (optimaliseren en in stand houden van de kwaliteit van leven van de patiënt.

Een dag uit het leven van…

Het werk van een medisch hulpverlener komt overeen met dat van de ambulanceverpleegkundige. Je dienst start met het omkleden op de post. Daarna controleer je, samen met de ambulancechauffeur, de materialen in de ambulance, zoals medicatie en apparatuur. Eventueel vul je materialen bij uit het magazijn. Na het in dienst melden bij de meldkamer wacht je in de huiskamer op wat komen gaat die dag. Geen dag is hetzelfde, soms is het druk en heb je de ene rit na de andere. De andere dag is er wat meer tijd om bij te praten, administratie te doen of je kennis en vaardigheden op peil te houden.

 

Medisch hulpverlener vertelt