1.  » 
  2. Wat we doen
  3.  » Kennisoverdracht

Vertellen over ons werk

Een van onze taken is kennisoverdracht. Uitleggen hoe ambulancezorg werkt. Dat doen we op deze website en via social media. Je komt ons ook tegen op evenementen en voorlichtingsbijeenkomsten. En er zijn nog meer manieren waarop wij onze kennis overdragen.

Een mooi voorbeeld is de ondersteuning die wij bieden aan St. Maarten. Sinds 2015 worden de ambulancehulpverleners op St. Maarten geschoold door onze trainers. Na de orkaan in 2017 boden we, samen met VNG Internationaal, hulp en advies over het versterken van de rampenbestrijding, crisisbeheersing en algemene organisatorische zaken.

Een ander voorbeeld is het project Team Ambulance, dat we 2015 startten. Team Ambulance informeert leerlingen van de basisschool over ambulancehulpverlening. Met lesmateriaal in de vorm van een lesboek, werkbladen en een animatiefilmpje. We komen op school in een kleurrijke, in het thema bestickerde ambulance. Een groep enthousiaste medewerkers verzorgt de bezoeken op vrijwillige basis. Team Ambulance bezoekt ook evenementen voor kinderen.