De meldkamer

De Meldkamer Ambulancezorg (MKA) is het zenuwcentrum van ons bedrijf. De MKA coördineert 24 uur per dag, 7 dagen in de week de medische hulpverlening in ons werkgebied. Dat doen we vanuit twee meldkamers, in Bergen op Zoom en ’s-Hertogenbosch. We delen de meldkamer met politie en brandweer. Daardoor kunnen we goed en snel samenwerken.

Op de meldkamer werken verpleegkundig centralisten. Zij krijgen jaarlijks ongeveer 120.000 112-meldingen. Daarnaast krijgen ze aanvragen voor patiëntenvervoer van huisartsen(posten), verloskundigen, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen.

De centralist is de eerste hulpverlener die een beller ontmoet. De centralist neemt de melding aan en helpt de beller, terwijl een andere centralist de ambulance uitstuurt en informatie geeft over de patiënt. Ook zorgt de centralist ervoor dat er voldoende ambulances op strategische plaatsen in ons werkgebied staan.

Als je 1-1-2 belt

Met spoed een ambulance nodig? Bel dan 112. De centralist stelt een aantal vragen. Het adres van het noodgeval. Op welk telefoonnummer je bereikbaar bent. Ook vraagt hij om precies te omschrijven wat er gebeurd is. Met deze informatie bepaalt de centralist welke hulp nodig is.

Zijn er al langer gezondheidsklachten, neem dan altijd eerst contact op met de huisarts. Buiten kantoortijden en in het weekend is de dichtstbijzijnde huisartsenpost bereikbaar. Verergeren de klachten ineens en ontstaat er een levensbedreigende situatie, dan bel je 112.

112-app

Mensen die niet goed kunnen horen en/of spreken, kunnen vanaf vandaag via een app de meldkamer bereiken. Ook voor mensen die de Nederlandse of Engelse taal niet beheersen is de app geschikt. Wie de app downloadt kan daarin persoonlijke kenmerken aangeven. Deze kenmerken worden dan bij een melding meegestuurd aan de meldkamer, zodat de centralisten beter en sneller kunnen helpen. De app is voor iedereen te downloaden en vormt een aanvullende manier om de hulpdiensten in Nederland te bereiken. Je leest er hier meer over.

Hier begint veilige zorg

Het bepalen van de juiste zorg is een beslissing die de centralist onder druk moet nemen. Hoe werken onze meldkamers en hoe bieden we de beste en veiligste zorg?

Hoe 112 werkt

Wat gebeurt er vanaf het moment dat een melding binnenkomt?