1.  » 
  2. Wat we doen
  3.  » Ambulancezorg

Onze ambulancezorg

Op de ambulance werkt een verpleegkundige of bachelor medisch hulpverlener samen met de chauffeur. Ze helpen en vervoeren patiënten. Dat doen ze niet alleen. De meldkamer ontvangt de vraag, besluit of een ambulance nodig is, en blijft de hele tijd betrokken. Er zijn drie soorten ambulancezorg.

Spoedvervoer

We helpen als er spoedeisende zorg nodig is, bij ongelukken of als iemand ineens heel ziek wordt. Bij acuut levensgevaar, denk aan een hartstilstand of slagaderlijke bloeding, is de ambulance er binnen 15 minuten. Als er geen acuut levensgevaar is, bij een gebroken been bijvoorbeeld, is de ambulance er binnen 30 minuten. Naast de gewone ambulance kan ook de rapid responder worden ingezet. De rapid responder kan niet vervoeren, maar heeft alle apparatuur voor acute spoedeisende hulp aan boord. De verpleegkundige, die alleen komt, kan patiënten zo nóg sneller helpen.

Besteld vervoer

We zorgen ook voor gepland vervoer van patiënten. Van huis naar het ziekenhuis en terug. Van het ene ziekenhuis naar het andere. Of voor onderzoek naar een kliniek. Die ritten rijden we zonder spoed en zonder sirene, gewoon met het verkeer mee. Dit vervoer van patiënten is vooraf geregeld, bijvoorbeeld als je weet wanneer je naar een ziekenhuis of verpleeghuis moet. Als hierbij acute medische zorg nodig is, dan vervoeren we met de spoedambulance. Als er geen acute medische zorg nodig is, dan zetten we de ambulance voor laag- en middencomplexe zorg in. Speciale aandacht is er dan voor comfortabel vervoer en persoonlijk contact. Deze ambulance vervoert ook personen met verward gedrag. Het ambulanceteam, dat bestaat uit een verpleegkundige en een chauffeur Laag- en Middencomplexe ambulancezorg, volgde daarvoor een speciale opleiding.

Hulp bij rampen

Tijdens een ramp of een groot ongeval werken we nauw samen met het Rode Kruis, GGD en GHOR en het Instituut Fysieke Veiligheid. Als er veel slachtoffers zijn, hebben we meer ambulancezorg nodig. Omdat we in heel Nederland op dezelfde manier werken, kunnen we elkaar helpen. Om dat soepel en snel te doen, ontwikkelden we een crisisplan. Aan de hand daarvan trainen we onze medewerkers. Als er een grote ramp is, staan we er natuurlijk niet alleen voor. Het Rode Kruis leidt noodhulpteams op. De vrijwilligers van deze teams helpen de lichtgewonde slachtoffers. Daardoor kunnen ambulancepersoneel en traumateams zich richten op zwaargewonde slachtoffers.

Vanuit het niets…

Ex-patiënten vertellen over wat hen overkwam en wat er gebeurde nadat zij 112 belden. Ook de hulpverleners komen aan het woord: zij leggen uit wat er allemaal bij komt kijken om zo goed en zo snel mogelijk te helpen.

Grootschalige Geneeskundige Bijstand

In Nederland wordt bij grote incidenten met veel slachtoffers gewerkt met Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Deze animatie laat zien hoe dat werkt.