1.  » 
  2. patiƫnt
  3.  » 
  4. Verpleegkundig specialist
  5.  » VSAZ primair proces

Inzet Verpleegkundig specialisten in primair proces

Tijdens de Coronacrisisperiode werden onze Verpleegkundig Specialisten Ambulancezorg (VSAZ) ingezet als extra ondersteuning.

Dit werd door de ziekenhuizen zeer op prijs gesteld, omdat hiermee vaak onnodig doorsturen naar de spoedeisende hulp kon worden voorkomen. Verder verloopt de pilot volgens planning. In 2021 wordt de inzet van VSAZ uitgebreid, van de oorspronkelijke pilotregio Tilburg naar Den Bosch (in het voorjaar) en Breda (in de zomer). De meerjarendoelstelling is: per 1 januari 2022 worden VSAZ ingezet in het primaire proces, 16 uur per dag, in de drie grote steden van ons werkgebied Tilburg, Den Bosch en Breda.

We gaan ervan uit dat we deze doelstelling kunnen realiseren.