1.  » 
  2. patiënt
  3.  » 
  4. Verpleegkundig specialist
  5.  » VS in Den Bosch

Verpleegkundig specialist inzetbaar in regio Den Bosch

De patiënt de juiste zorg bieden op de juiste plaats en tijd, dat is de ambitie van onze RAV. Daarom zijn wij in 2019 gestart met een pilot in Tilburg om de effecten en ervaringen te onderzoeken van de inzet van Verpleegkundig Specialisten AGZ (VS) in ambulancezorg.

Verpleegkundig specialisten zijn ambulanceverpleegkundigen die een aanvullende opleiding op Masterniveau hebben gevolgd. Hierdoor mogen zij meer handelingen verrichten dan een ambulanceverpleegkundige. Bijvoorbeeld het hechten van wonden, het maken van een echo tijdens een reanimatie en het voorschrijven van medicatie.

Aan de slag in ‘s-Hertogenbosch

De pilot die de afgelopen twee jaar draaide in de regio Tilburg was succesvol. Daarom is besloten om nu ook in de regio ’s-Hertogenbosch verpleegkundig specialisten (en later ook physician assistants) in te zetten. Het team is vanaf 1 maart 7 dagen per week van 08.00 – 21.00 uur inzetbaar. De meldkamer ambulancezorg bepaalt op basis van de uitvraag en geldende triageprotocollen of een ambulance of VS naar de patiënt gaat.

Ontlasten zorgketen

De verpleegkundig specialist in staat is om gecompliceerdere ziektebeelden te beoordelen en ter plaatse de behandeling te starten. Hierdoor is de kans groter dat een patiënt niet of met minder spoed naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis gaat. Hun inzet verlicht de druk op de eerste- en tweedelijnszorg; de VS nemen namelijk gedeeltelijk de zorg voor de patiënt over die normaliter bij de huisarts of op de SEH terecht zou komen. Het team van VS werkt daarom nauw samen met de huisartsen(posten) en de ziekenhuizen in de regio.

Zelfstandig aan het werk

De Verpleegkundig specialisten verplaatsen zich met Rapid Respondervoertuigen door de regio. Deze solo-ambulances kunnen geen patiënten vervoeren maar beschikken wel over alle apparatuur die een ambulance ook aan boord heeft, en daarnaast nog extra apparatuur en medicatie. Als vervoer naar het ziekenhuis toch nodig is, wordt alsnog een (zorg)ambulance ingezet. Ook zijn de VS, fysiek en telefonisch, altijd beschikbaar voor hun collega’s op de ambulance om de juiste zorg af te stemmen of extra medische en verpleegkundige handelingen uit te voeren.