Verpleegkundig Specialist Ambulancezorg behandelt patiënten thuis

Zorgvragen van individuele patiënt worden steeds complexer. Daardoor kan de reguliere ambulancezorg die zorgvraag niet altijd adequaat en efficiënt beantwoorden.

De RAV Brabant Midden-West-Noord zet sinds 2019 verpleegkundig specialisten in die patiënten thuis kunnen behandelen. Deze extra ‘smaak’ in de ambulancezorg leidt tot tevreden patiënten en een lagere druk op de spoedeisende hulp in de regio.

De Juiste zorg op de Juiste plek, een initiatief van het Ministerie van VWS, is een beweging van en voor de mensen in het veld met als doel de zorg toekomstbestendig maken. Dit doen zij door praktijkvoorbeelden te delen om anderen te inspireren. De Juiste zorg op de Juiste plek besteedt in een artikel aandacht aan de inzet van verpleegkundig specialisten in ambulancezorg.