Melden van wegwerkzaamheden of evenementen 

Het kan letterlijk van levensbelang zijn: het juist verwerken van wegwerkzaamheden, gewijzigde verkeerssituaties en evenementen in onze systemen. Door ze op te nemen in onze systemen, komen de ambulances zo min mogelijk voor onverwachte verkeerssituaties te staan. Ook weet de meldkamer daardoor meteen welke ambulance het best naar een incident gestuurd kan worden.

De ontwikkelingen op het gebied van registreren van wegafsluitingen staan niet stil. Er is een landelijke server in ontwikkeling waarbij ingevoerde afsluitingen zichtbaar worden voor alle ambulances in Nederland. Ook kunnen er in de nabije toekomst evenementen beter verwerkt worden in het navigatiesysteem. Aan een koppelvlak met Melvin wordt ook gewerkt, alles om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie op de weg.

Maar het begint uiteindelijk bij de wegbeheerder, aannemer of organisator om de RAV in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte te brengen van geplande werkzaamheden, veranderingen of evenementen. Dat kan via onderstaand formulier. Als RAV gaan we met deze gegevens secuur en voortvarend aan de slag. Als het nodig is, nemen we contact met u op. Ook denken we in de planningsfases van grote wegenprojecten graag mee over oplossingen om de bereikbaarheid zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. Bijvoorbeeld over de inrichting van wegen, voor comfortabel, veilig en snel vervoer van onze patiënten. Zo werken we samen aan optimale ambulancezorg. Hartelijk dank voor de medewerking!

Lever het verkeersplan minimaal 21 dagen voor de start van de werkzaamheden aan. Wij beoordelen de afsluiting en als nodig is, vindt stakeholderoverleg plaats. Daarnaast de werkzaamheden altijd melden op melvin.ndw.nu of ltc.andes.nl

Een verkeersplan (PDF/Word) bevat minimaal:

  • de exacte werkvakken
  • voor secundaire wegen: fasering werkvakken (maximaal 80 meter per vak)
  • exacte startdatum en -tijd
  • exacte einddatum en -tijd
  • contactgegevens van melder
  • is er doorgang mogelijk?
    • Zo ja, hoe?
    • Onder welke voorwaarde(n)?