Vanuit de hectiek van een tweede Coronagolf hierbij een update vanuit de RAV Brabant Midden-West-Noord. Na een paar relatief rustige zomermaanden hebben we onze handen weer vol aan de stijging van COVID-ritten en overige gevolgen van de oplaaiende pandemie. Eind oktober zijn we daarom weer opgeschaald naar code oranje, wat betekent dat de situatie nauwgezet gevolgd wordt door het CBT (crisisbeleidsteam) dat ons MT adviseert over te nemen maatregelen.

Zoals ook in de eerste golf is de gemiddelde ritduur weer toegenomen. Bij elke COVID-verdachte rit moeten beschermingsmiddelen worden aan- en uitgetrokken. Na elke ‘verdachte’ rit moet de ambulance een half uur gelucht en schoongemaakt worden. DIA (directe inzet ambulance) werd weer stopgezet vanwege de invoer van het pandemieprotocol op de meldkamer. Daarnaast is de druk op de SEH’s van de ziekenhuizen hoog waardoor er langere wachttijden zijn.

Daarbij komt nog een probleem dat in de eerste golf nog niet speelde: zoals ook landelijk in de acute zorgsector te zien is, heeft de RAV te maken met een hoog ziekteverzuim als gevolg van de intensieve crisisperiode. Dit heeft zijn weerslag op de inzetbaarheid van medewerkers en daardoor op de paraatheid en de prestaties, want soms komen diensten te vervallen omdat er gewoon geen personeel beschikbaar is. We doen er alles aan om onze hulpverlening zo ongestoord mogelijk door te laten lopen, maar het is onvermijdelijk dat dit alles effect heeft op de aanrijtijden. Wij verwachten dat hiervoor begrip is.

Als gevolg van de crisis werden extra kosten gemaakt, onder andere vanwege het verbruik van grote hoeveelheden beschermingsmiddelen en de inzet van externe vervoerders voor de overplaatsingen naar ziekenhuizen elders in het land. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze extra gemaakte kosten door de zorgverzekeraars en het ministerie van VWS vergoed gaan worden.

Al met al zijn we erin geslaagd om onze ambulancehulpverlening voort te zetten, zonder al te veel concessies te doen. Met het oog op de huidige cijfers én de ontwikkelingen rondom testen en vaccineren hopen we dan ook dat we het ergste achter ons hebben liggen. We zien er dan ook naar uit om straks in rustiger vaarwater de draad weer op te pakken van het doorlopend verbeteren van onze prestaties en de kwaliteit van onze ambulancezorg.