1.  » 
  2. Nieuws
  3.  » Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek

Patiënten die in maart 2022 ambulancezorg hebben ontvangen, kunnen in mei en juni 2022 worden gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek om de ambulancezorg te verbeteren.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Nivel namens RAV Brabant Midden-West-Noord. Patiënten ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over de ervaringen met de verleende ambulancezorg.

Uw privacy staat voorop

Medewerking aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Met het invullen en verzenden van de vragenlijst verleent u toestemming aan het Nivel om gebruik te maken van de informatie in de vragenlijst. Voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten neemt Nivel strikte privacyrichtlijnen in acht. Uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats) worden alleen gebruikt voor de dataverzameling. De contactgegevens worden na afloop van het onderzoek vernietigd. Nivel krijgt uiteindelijk alleen geanonimiseerde gegevens voor de data-analyses. Deze zijn dus niet herleidbaar naar patiënten. De achtergrondgegevens (leeftijd en geslacht) gebruikt het Nivel puur om te bepalen of het onderzoek representatief is.

Niet deelnemen?

Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld. Mocht u echter niet willen deelnemen aan het onderzoek, dan kunt u dit aan ons doorgeven. Uw adresgegevens worden dan niet gebruikt en u ontvangt geen uitnodiging voor het onderzoek.

Resultaten

Nivel publiceert een openbaar rapport met de resultaten van het onderzoek. De resultaten kunnen we gebruiken om de kwaliteit van ambulancezorg te monitoren en zo nodig te verbeteren. Daarom danken wij u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking!