[et_pb_dcsbcm_divi_breadcrumbs_module homebreadcrumbtext=”” hide_currentbreadcrumb=”off” computed_field_html_payload=”Lay-out

Home » » Standaard

” admin_label=”Divi Breadcrumbs” _builder_version=”4.0.4″ fontsbreadcrumblinks_font=”|600|||||||” fontsbreadcrumblinks_text_color=”#022145″ fontsbreadcrumblinks_text_color__hover_enabled=”on” fontsbreadcrumblinks_text_color__hover=”#0077ff”][/et_pb_dcsbcm_divi_breadcrumbs_module]

RAV en Huisartsenpost slaan handen ineen voor best passende zorg

Vanaf de nacht van 16 op 17 juni werken de triagisten van Huisartsenposten (HAP) Oost-Brabant vanuit de meldkamer Ambulancezorg. Deze is samen met de meldkamer van de Brandweer en Operationeel Centrum van de Politie gevestigd in de meldkamer Oost-Brabant in ‘s-Hertogenbosch. Door in dezelfde ruimte als de 112-centralisten Ambulancezorg te zitten, kan er beter en intensiever samengewerkt worden om patiënten te voorzien van de juiste zorg, op de juiste plaats en door de juiste professional.

De intensievere samenwerking houdt met name in dat wanneer er in de nacht een spoedmelding bij de Huisartsenpost binnenkomt waarbij inzet van een ambulance noodzakelijk is, deze direct wordt doorgezet naar een centralist van de Meldkamer Ambulancezorg. Andersom wordt bij 112-meldingen waarbij inzet van een ambulance niet de best passende zorg lijkt, de melding doorgezet naar een HAP-triagist. De HAP-triagist neemt in dat geval extra tijd om zicht op de situatie en de daarbij best passende zorg te krijgen en bepaalt op basis hiervan de vervolgacties.

Stap voor stap intensivering samenwerking

De afgelopen weken werd er al proefgedraaid op de meldkamer met enkele triagisten van de Huisartsenpost. Afgelopen nacht was de eerste nacht dat het voltallige triageteam van de HAP vanuit de Meldkamer Ambulancezorg opereerde, en daarmee de formele start van de ‘gezamenlijke verlengde triage’, zoals de samenwerking officieel heet. De komende weken zijn vooral bedoeld om te wennen aan de nieuwe werkplek, waarbij de HAP-triagisten en centralisten van de Meldkamer Ambulancezorg elk hun eigen werkzaamheden doen. Het aan elkaar kunnen overdragen van de spoedlijn staat voor begin juli gepland. Vanaf dan kunnen mensen die 112 bellen dus overgedragen worden aan de Huisartsenpost en andersom als daarmee beter passende zorg geboden kan worden.

Ger Jacobs, directeur van de RAV Brabant Midden-West-Noord:

“We moeten proberen te voorkomen dat een patiënt op een zoektocht moet om te kijken waar hij of zij terechtkan met een hulpvraag en dat we als zorgverleners de vraag niet meer aankunnen. Met zorgcoördinatie werken we toe naar één gezamenlijk (virtueel) loket waar de patiënt met zijn/haar zorgvraag terechtkan en waarachter de acute zorgverleners optimaal samenwerken”. 

Pilot met drie onderdelen

Naast de samenwerking van Huisartsenpost en Ambulancezorg op de meldkamer, bestaat de pilot in de Bossche regio ook nog uit twee andere onderdelen: digitale zelftriage (moetiknaardedokter.nl), waarbij mensen met een zorgvraag een aantal vragen online invullen waaruit een zorgadvies volgt, en een samenwerking bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis van de Spoedeisende Hulp en de Huisartsenpost bij het triëren van binnenkomende patiënten.

Krachtenbundeling noodzakelijk om optimale zorg te kunnen blijven verlenen

De samenwerking op de meldkamer Ambulancezorg is het hoofdonderdeel van de pilot Zorgcoördinatie in de Bossche regio, één van de 10 regionale pilots is in een landelijke pilot Zorgcoördinatie. Deze landelijke pilot heeft als doel om te beproeven hoe met krachtenbundeling van zorgpartners bij een verder stijgende vraag naar spoedzorg optimale zorg geboden kan (blijven) worden. Ook in andere regio’s lopen er pilots met een intensievere samenwerking tussen meldkamer Ambulancezorg en Huisartsenpost.

Resultaten geven input voor structurele inrichting zorgcoördinatie

De vorm in de Bossche regio, waarbij men fysiek gaat samenzitten op de meldkamer is echter uniek. RAV Brabant Midden West Noord en Huisartsenposten Oost-Brabant zijn dan ook erg benieuwd naar de resultaten van deze nieuwe manier van samenwerken. De pilot op de Meldkamer Ambulancezorg loopt naar verwachting tot begin 2022.

De resultaten geven input voor het structureel vormgeven van zorgcoördinatiecentra in Nederland waarin ketenpartners zoals GGZ-instellingen, verzorgings-, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties (VVT) en het sociaal domein intensief samenwerken om de juiste zorg van de juiste hulpverlener op de juiste tijd bij de juiste patiënt krijgen.