De voorbereidingen in de pilot Zorgcoördinatie met de betrokken ketenpartners (ziekenhuis, huisartsenpost, thuiszorg, GGZ) konden worden voortgezet tijdens de crisisperiode. In de pilot Zorgcoördinatie werken de genoemde ketenpartners nauw samen met het op maat beantwoorden van de zorgvraag van de patiënt. Het is één van de tien pilots die landelijk lopen en  gesubsidieerd worden door VWS. De start van de echte samenwerking van deze partners op de meldkamer was oorspronkelijk gepland op 1 december, maar is inmiddels verzet naar 1 januari 2021. Dit heeft te maken met de hoge werkdruk bij de afdeling Beheer van de meldkamer. Vanwege de Covidcrisis is er nu onvoldoende capaciteit om de laatste noodzakelijke technische faciliteiten te realiseren. Verwacht wordt dat de pilot een jaar langer doorloopt dan oorspronkelijk gepland. De evaluatie van dit pilotproject wordt eind 2023 verwacht.