1.  » 
  2. Nieuws
  3.  » Samenwerking HAP

Samenwerking HAP en MKA Oost-Brabant van start

De samenwerking van MKA-centralisten en HAP-triagisten op de Meldkamer Oost-Brabant, één van de pilot onderdelen in de Bossche regio, is gestart. Na vertraging door Covid19 en technische strubbelingen staan alle lichten nu op groen en werken vanaf 1 juni HAP-triagisten in de nachtelijke uren vanuit de meldkamer.

Hoe ziet deze samenwerking eruit?

Bij spoedmeldingen die bij de HAP binnenkomen waarbij inzet van een ambulance noodzakelijk is, wordt deze direct doorgezet naar de centralisten van de meldkamer ambulancezorg. Andersom wordt bij 112-meldingen waarbij sterke twijfel bestaat of de inzet van een ambulance noodzakelijk is, de melding doorgezet naar de HAP-triagist. De HAP-triagist neemt in dat geval extra tijd en inventariseert aanvullende informatie over de melder en capaciteit in de spoedzorgketen. Op basis hiervan bepaalt en coördineert deze de juiste vervolgzorg.

Stap voor stap intensievere samenwerking

De eerste weken zijn bedoeld om te wennen, waarbij de HAP-triagisten en MKA-centralisten hun eigen werkzaamheden doen. Daarna gaan we stap voor stap de samenwerking intensiveren. Het plan is dat vanaf 15 juni een proef gedaan wordt met het overnemen van de spoedlijn door de MKA. Het streven is om in het najaar ook ervaring op te doen met de aanwezigheid van een regie-arts in de nachtelijke uren. Bij een positief resultaat wordt de samenwerking mogelijk uitgebreid met GGZ-instellingen, verzorgings-, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties (VVT) en het sociaal domein.

Veel enthousiasme

Nog niet alles is in beton gegoten; het afstemmen van procedures en werkwijzen van MKA en HAP is een ontdekkingstocht die de teams met elkaar gaan maken. Aan het enthousiasme van de centralisten en triagisten zal het in ieder geval niet liggen. Zij gaan de samenwerking open en met zin tegemoet!

 

Videoserie ‘De netwerkpartners vertellen’

Wat is zorgcoördinatie, waarom is het belangrijk en hoe zijn de verschillende zorgorganisaties ermee bezig? Hierover maken de netwerkpartners in de Bossche regio’s een videoserie. Bekijk de eerste twee afleveringen:

  • Aflevering 1 ‘Samen zorgen voor de juiste zorg.’
  • Aflevering 2 ‘Spoedeisende hulp of Huisartsenpost? Samen triëren!’

 

Lees de landelijke nieuwsbrief!

210607 Pilots regionale zorgcoördinatie – Nieuwsbrief 1