1.  » 
  2. Nieuws
  3.  » Samenwerken op personeelsgebied

RAV en ETZ bundelen de krachten

Onze RAV gaat intensief samenwerken met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg op het gebied van opleiden en behouden van medewerkers. Beide organisaties hebben een intentieverklaring getekend om ziekenhuisverpleegkundigen die werkzaam zijn op de spoedeisende hulp, intensive care en hartbewaking een aantrekkelijk toekomstperspectief te bieden.

Anders dan veel mensen denken, zijn de ambulancedienst en het ziekenhuis aparte organisaties. Ze werken weliswaar intensief samen als het om vervoer van patiënten gaat, maar op gebied van personeelsbeheer is er nog een wereld te winnen. Zo was het tot voor kort niet ongebruikelijk dat aan elkaars medewerkers werd getrokken. Met als resultaat verpleegkundigen die voor de keuze stonden: werken in het ziekenhuis óf op de ambulance. De schotten tussen beide organisaties gaan weg waardoor zo’n keuze in de toekomst niet meer nodig is. Want verpleegkundigen krijgen de mogelijkheid om afwisselend in het ziekenhuis en op de ambulance te werken. Dit biedt meer variatie in het werk. Bovendien zorgt de kruisbestuiving voor een betere uitwisseling van ervaringen en ideeën, waardoor de zorg in de keten een positieve impuls krijgt. Een drempel om dit alles te realiseren is er nauwelijks: de werkzaamheden bij de RAV en het ETZ liggen in elkaars verlengde en vereisen voor een deel dezelfde opleidingen en vaardigheden.

Het intensiveren van de samenwerking is mede het gevolg van het tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen in de spoedzorg. Bart Berden, bestuursvoorzitter ETZ: “Door de schaarste is het niet zinvol om samen in een lege vijver te vissen. We kunnen daarom beter in onze regio de krachten bundelen en samen de verantwoordelijkheid nemen voor het behouden van uitmuntende spoedzorg in Midden-Brabant. Het ETZ is daartoe ook verplicht als hét traumacentrum voor de provincie.” RAV-directeur Ger Jacobs onderschrijft de gezamenlijke regionale taak. “We werken daarom al geruime tijd strategisch samen. Desondanks is nog veel meer mogelijk. Het tekenen van de intentieverklaring biedt ons nu ook die ruimte.

De overeenkomst maakt het mogelijk dat medewerkers heel gemakkelijk over en weer gedetacheerd kunnen worden. Op 12 november vond bij ambulancepost Tilburg-Zuid, pal naast het ziekenhuis, de eerste bijeenkomst plaats voor medewerkers van beide organisaties. Hier kregen zij uitleg over de verschillende mogelijkheden voor een duobaan en het volgen van opleidingen binnen de acute zorg. De samenwerking beperkt zich trouwens niet tot de huidige medewerkers. De RAV en ETZ gaan ook samen deelnemen aan aan promotieactiviteiten op scholen en banenmarkten om de spoedzorg bij jongeren onder de aandacht te brengen. Ook worden  gecombineerde stageplekken en werkervaringsplaatsen gecreëerd waarmee studenten en andere belangstellenden aan beide organisaties kunnen snuffelen.