Begin dit jaar startte onze relatiebeheerder Caspar van den Brandt zijn missie: het op een persoonlijke manier onderhouden van de relatie van de RAV met gemeenten en ketenpartners. Zijn doel voor 2020 is om elk van de 41 gemeenten in ons werkgebied minimaal eenmaal te hebben bezocht. Ondanks de crisisperiode, waarin fysiek bezoek vaak niet mogelijk was, is het hem toch gelukt om 2/3 van die bezoeken te hebben afgelegd. Inmiddels is er sprake van een tweede golf van de pandemie en zijn de maatregelen rondom fysiek overleg weer aangescherpt. Contact en wederzijdse informatie-uitwisseling met gemeenten en ketenpartners vindt momenteel daarom grotendeels digitaal plaats.