1.  » 
  2. maatschappij
  3.  » RAV betaalt kosten gebruikte AED

Kosten AED declareren bij RAV

Defibrillatoren of AED’s hangen op duizenden plaatsen in Nederland, bijvoorbeeld op scholen, in bedrijven en winkels. Een AED wordt gebruikt bij een reanimatie, om de hartslag van een slachtoffer weer op gang te brengen. Als de AED gebruikt is, moet de eigenaar onder meer de elektrodenpads vervangen.. De eigenaar van de AED kan deze kosten verhalen bij de zorgverzekeraar van het slachtoffer. Maar in de praktijk gebeurt dat weinig, omdat men vaak niet weet wie het slachtoffer is. En als het slachtoffer is overleden, vinden bezitters van de AED het vaak te pijnlijk om nabestaanden met de kosten lastig te vallen. Het gevolg is dat bedrijven, winkels en sportverenigingen vaak zelf voor de kosten opdraaien.Deze regeling is nu aangepast. De eigenaar van een AED kan de kosten voor het weer gebruiksklaar maken rechtstreeks indienen bij de RAV in de eigen regio.

Welke kosten declareren?

De kosten die gedeclareerd kunnen worden, moeten rechtstreeks te maken hebben met het gebruik van een AED bij een verzekerd persoon. Reguliere, eventueel terugkerende, kosten zoals de vervanging van de batterij vallen buiten de vergoeding. Te declareren kosten zijn:
– vervangen van elektrodenpads
– uitlezen van de AED
– batterij als deze elke keer na inzet van de AED vervangen moet worden
– gebruiksklaar maken van de AED

Hoe declareren?

Ga naar het declaratieformulier.