[et_pb_dcsbcm_divi_breadcrumbs_module homebreadcrumbtext=”” hide_currentbreadcrumb=”off” computed_field_html_payload=”Lay-out

Home » » Standaard

” admin_label=”Divi Breadcrumbs” _builder_version=”4.0.4″ fontsbreadcrumblinks_font=”|600|||||||” fontsbreadcrumblinks_text_color=”#022145″ global_colors_info=”{}” fontsbreadcrumblinks_text_color__hover_enabled=”on” fontsbreadcrumblinks_text_color__hover=”#0077ff”][/et_pb_dcsbcm_divi_breadcrumbs_module]

Uitkomsten onderzoek inzet Verpleegkundig specialist in ambulancezorg

Kan de Verpleegkundig Specialist meerwaarde bieden bij het leveren van ambulancezorg op maat?

Dat is de vraag die de RAV Brabant Midden-West-Noord zichzelf stelde naar aanleiding van de veranderende zorgvraag in de maatschappij. Deze verandering heeft verschillende oorzaken, zoals de vergrijzing, het veranderende paradigma rondom oudere en zorgafhankelijke inwoners en de stijgende behoefte aan spoedzorg buiten kantooruren. De zorgketen staat voor een steeds grotere uitdaging als het gaat om afstemmen van het zorgaanbod op de zorgvraag. We willen als RAV, nu en in de toekomst, natuurlijk de juiste zorg kunnen blijven bieden aan onze patiënten. Hierbij zien we ook steeds meer een verschuiving naar zorg op maat in de directe leefomgeving van de patiënt, en minder van vervoer naar het ziekenhuis.

Start pilot

Genoeg redenen voor de RAV om mogelijkheden te onderzoeken van het bieden van de ambulancezorg door de juiste ambulanceprofessional, op de voor de patiënt beste tijd en plaats. We kregen in 2019 toestemming van het Ministerie van VWS om een onderzoek te starten naar de inzet van master opgeleide verpleegkundigen (Verpleegkundig Specialisten) in ambulancezorg. Dit als aanvulling op de reguliere aanbod door ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs.

Samenwerking met HAN

Voor het onderzoeken en beschrijven van de resultaten van deze pilot is de RAV een samenwerking aangegaan met het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hoge School Arnhem & Nijmegen. Het IMPACT-consortium werd speciaal hiervoor opgericht waarna aan de hand van geprioriteerde onderzoeksvragen op grote schaal gegevens zijn verzameld en geïnterpreteerd.  Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het recent opgeleverde rapport ‘Rapport IMPACT Studie: Inzet en Implementatie van de verpleegkundig specialist bij RAV Brabant Midden-West-Noord’.

Trots op het eindresultaat

Chris Bruggeman, manager Zorg: “Met gepaste trots delen we de uitkomsten van dit onderzoek. De komende periode zullen we via een aantal nieuwsitems inzoomen op de uitkomsten en aanbevelingen. Dit rapport is een goed vertrekpunt voor het verder uitwerken en implementeren van functie- en zorgdifferentiatie binnen onze RAV, maar ook voor de ambulancesector. Ik wil iedereen bedanken die de afgelopen twee jaar op welke wijze dan ook betrokken is geweest bij deze pilot, en in het bijzonder ons team van verpleegkundig specialisten en medisch managers.”