1.  » 
  2. patiënt
  3.  » 
  4. Verpleegkundig specialist
  5.  » Pilot VSAZ in primair proces

Stand van zaken pilot verpleegkundig specialisten

De pilot startte 1 januari 2019 en is inmiddels een groot succes. Ook in den lande wordt de pilot met veel interesse gevolgd.

“Een voorbeeld van een quote”

Na afloop van het pilotjaar 2019 zal evaluatie plaatsvinden. Bij een positieve evaluatie van de Tilburgse pilot zal deze manier van werken stapsgewijs worden uitgerold over de andere grote steden van ons werkgebied: Breda en ‘s-Hertogenbosch.Op het EMS-congres dat in mei 2020 in Glasgow wordt gehouden, presenteert ons medisch stafbureau de bevindingen van de pilot.