1.  » 
  2. Organisatie
  3.  » Vergaderstukken Algemeen Bestuur

Vergaderstukken AB RAV

Het Algemeen Bestuur van de RAV Brabant Midden-West-Noord vergadert eenmaal per jaar, in juli. In deze vergadering worden onder andere de jaarstukken en de beleidsbegroting vastgesteld. De vergadering van het AB RAV is besloten, maar de vergaderstukken en het vastgestelde verslag zijn wel openbaar. Bijgaand is de vergaderbundel geplaatst van de laatste AB-vergadering.

Vergaderdatum AB RAV 2020

De vergadering van het Algemeen Bestuur van de RAV Brabant MWN  vond plaats op donderdag 2 juli 2020 van 14:00 tot 15:30 uur. Vanwege COVID-19 betrof het een digitale vergadering. De vergaderstukken zijn in te zien onder de knop in de rechterkolom.

 

AB RAV 2 juli 2020