1.  » 
  2. Organisatie
  3.  » Vergaderstukken Algemeen Bestuur

Vergaderstukken AB RAV

Het Algemeen Bestuur van de RAV Brabant Midden-West-Noord vergadert eenmaal per jaar, in juli. In deze vergadering worden onder andere de jaarstukken en de beleidsbegroting vastgesteld. De vergadering van het AB RAV is besloten, maar de vergaderstukken en het vastgestelde verslag zijn wel openbaar. Bijgaand is de vergaderbundel geplaatst van de laatste AB-vergadering.

Vergadering AB RAV 2021

De vergadering van het Algemeen Bestuur van de RAV Brabant MWN  vindt plaats op donderdag 1 juli 2021 van 14:00 tot 15:30 uur. Vanwege Covid-19 zal de vergadering niet in fysieke vorm plaatsvinden, maar digitaal via Teams.

 

AB RAV 1 juli 2021 Download hier de vergaderstukken