» Organisatie » Vergaderstukken Algemeen Bestuur

Vergaderstukken AB RAV

Het Algemeen Bestuur van de RAV Brabant Midden-West-Noord vergadert eenmaal per jaar, in juli. In deze vergadering worden onder andere de jaarstukken en de beleidsbegroting vastgesteld. De vergadering van het AB RAV is besloten, maar de vergaderstukken en het vastgestelde verslag zijn wel openbaar. Bijgaand is de vergaderbundel geplaatst van de laatste AB-vergadering.

Vergaderdatum AB RAV 2020

De vergadering van het Algemeen Bestuur van de RAV Brabant MWN  vindt in 2020 plaats op donderdag 2 juli 2020 van 14:00 tot 15:30 uur te Tilburg.

 

Agenda en vergaderstukken voor het AB RAV worden 3 weken voor de vergaderdatum gepubliceerd.