1.  » 
  2. Organisatie
  3.  » Patient

Onze doelen

  • Wij leveren de juiste zorg, op de juiste tijd en de juiste plaats
  • Wij streven naar optimale waardecreatie voor de patiënt

Onze ambities

  • Per 1 januari 2022 zetten wij verpleegkundig specialisten ambulancezorg 16 uur per werkdag en in het weekend in voor het primair proces van de 3 grote steden in ons werkgebied; Den Bosch, Tilburg en Breda
  • Per 1 juli 2020 hebben we een zorgambulancedivisie die bestaat uit zorgambulances en zorgambulances+
  • Per 1 juli 2019 hebben we 12 ZEB-chauffeurs aangesteld en opgeleid
  • In 2020 worden 3 hulpverleningen per chauffeur per jaar geëvalueerd volgens de ZEB-methodiek

 

 

De patiënt

Natuurlijk stond de patiënt altijd al centraal bij onze RAV, maar de komende jaren gaan we hier nog een stapje verder in: we willen écht het verschil maken op het niveau van de leefwereld van de patiënt. Dit doen we door zo goed mogelijk aan te sluiten op zijn zorgvraag.

Meer weten over de doelen en ambities rondom het thema Patiënt? In ons meerjarenplan en op de andere pagina’s van onze website wordt alles duidelijk uitgelegd.

Stand van zaken ambities

Zorgevaluatie chauffeurs

Zorgevaluatie chauffeurs

De ZEB-chauffeurs zijn gestart!In mei 2019 werd een groep van 12 ambulancechauffeurs geworven. Hiermee heeft nu elke ambulancepost zijn eigen zorgevaluatiebegeleider voor de chauffeursgroep. De...

Lees meer
Zorgambulances naar Breda-Noord

Zorgambulances naar Breda-Noord

Zorgambulances naar Breda-NoordOp 23 december 2019 zijn de zorgambulanceteams van de regio Midden- en West-Brabant samengevoegd op post Hoeksteen te Breda-Noord. Vanaf 1 december hebben zij...

Lees meer
Pilot VSAZ in primair proces

Pilot VSAZ in primair proces

Stand van zaken pilot verpleegkundig specialisten De pilot startte 1 januari 2019 en is inmiddels een groot succes. Ook in den lande wordt de pilot met veel interesse gevolgd. “Een voorbeeld van een...

Lees meer