1.  » 
  2. Organisatie
  3.  » Patient

Onze doelen

  • Wij leveren de juiste zorg, op de juiste tijd en de juiste plaats
  • Wij streven naar optimale waardecreatie voor de patiënt

Onze ambities

  • Per 1 januari 2022 zetten wij verpleegkundig specialisten ambulancezorg 16 uur per werkdag en in het weekend in voor het primair proces van de 3 grote steden in ons werkgebied; Den Bosch, Tilburg en Breda
  • Per 1 juli 2020 hebben we een zorgambulancedivisie die bestaat uit zorgambulances en zorgambulances+
  • Per 1 juli 2019 hebben we 12 ZEB-chauffeurs aangesteld en opgeleid
  • In 2020 worden 3 hulpverleningen per chauffeur per jaar geëvalueerd volgens de ZEB-methodiek

 

 

De patiënt

Natuurlijk stond de patiënt altijd al centraal bij onze RAV, maar de komende jaren gaan we hier nog een stapje verder in: we willen écht het verschil maken op het niveau van de leefwereld van de patiënt. Dit doen we door zo goed mogelijk aan te sluiten op zijn zorgvraag.

Meer weten over de doelen en ambities rondom het thema Patiënt? In ons meerjarenplan en op de andere pagina’s van onze website wordt alles duidelijk uitgelegd.

Stand van zaken ambities

VS in Den Bosch

VS in Den Bosch

Verpleegkundig specialist inzetbaar in regio Den BoschDe patiënt de juiste zorg bieden op de juiste plaats en tijd, dat is de ambitie van onze RAV. Daarom zijn wij in 2019 gestart met een pilot in...

Lees meer
Internationale publicatie

Internationale publicatie

Onderzoek naar effecten Eerste Hulp Geen VervoerHet komt regelmatig voor dat de ambulance wordt ingeschakeld voor een acute hulpvraag bij patiënten thuis. Na het doorlopen van zorgvuldig onderzoek...

Lees meer
VSAZ primair proces

VSAZ primair proces

Inzet Verpleegkundig specialisten in primair procesTijdens de Coronacrisisperiode werden onze Verpleegkundig Specialisten Ambulancezorg (VSAZ) ingezet als extra ondersteuning. Dit werd door de...

Lees meer