» Organisatie » Maatschappij

Onze doelen

  • Wij leveren de juiste zorg, op de juiste tijd en de juiste plaats
  • Wij streven naar optimale waardecreatie voor de patient

Onze ambities

  • Per 1 januari 2022 zetten wij verpleegkundig specialisten ambulancezorg 16 uur per werkdag en in het weekend in voor het primair proces van de 3 grote steden in ons werkgebied; Den Bosch, Tilburg en Breda
  • Per 1 januari 2022 zetten wij verpleegkundig specialisten ambulancezorg 16 uur per werkdag en in het weekend in voor het primair proces van de 3 grote steden in ons werkgebied; Den Bosch, Tilburg en Breda
  • Per 1 juli 2020 heeft de RAV Brabant MWN een zorgambulancedevisie die bestaat uit zorg ambulances en zorgambulances+
  • Per 1 juli 2019 heeft RAV Brabant MWN 12 ZEB-chauffeurs aangesteld en opgeleid
  • In 2020 worden 3 hulpverleningen per chauffeur per jaar geëvalueerd volgens de ZEB-methodiek

Onze maatschappij

Als RAV staan wij – letterlijk – midden in de maatschappij. We dragen ons steentje bij door het verlenen van ambulancezorg, én door ons goed voor te bereiden op crisissituaties. Daarnaast informeren wij graag over ons vak, dat we zo duurzaam mogelijk willen uitoefenen.

Meer weten over de doelen en ambities rondom het thema Maatschappij? In ons meerjarenplan en op de andere pagina’s van onze website wordt alles duidelijk uitgelegd.

Stand van zaken ambities

Verbouwing post Ulvenhout

Verbouwing post Ulvenhout

Trots op moderne post Ulvenhout  De verbouwing van onze ambulancepost in Ulvenhout hebben we onlangs afgerond. De post is flink gegroeid: het bestaande gedeelte is compleet gerenoveerd en er is een...

Lees meer
Team Ambulance: de tussenstand

Team Ambulance: de tussenstand

Met de 'bus' naar de basisschoolIn 2016 startte Team Ambulance met het bezoeken van basisscholen. Begin 2020 maken we de tussenstand op. Het doel is om eind 2021 15.000 basisschoolleerlingen les te...

Lees meer