1.  » 
  2. Organisatie
  3.  » Jaarstukken

Jaarstukken 2020

De jaarstukken worden elk jaar vóór 15 april ter informatie toegezonden aan de Raden van de gemeenten die deelnemen in de GR RAV Brabant. Begin juli worden de jaarstukken vastgesteld in de vergadering van het AB RAV. Uiterlijk 15 juli worden de jaarstukken met het vaststellingsbesluit en het betreffende accountantsverslag ingediend bij de Provincie.

De jaarstukken 2020 worden uiterlijk 15 april 2021 gepubliceerd op deze website. Op 1 juli 2021 staan de jaarstukken 2020 gepland om te worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur in haar jaarlijkse vergadering.