1.  » 
  2. Organisatie
  3.  » Jaarstukken

Jaarstukken 2019

De jaarstukken worden elk jaar vóór 15 april ter informatie toegezonden aan de Raden van de gemeenten die deelnemen in de GR RAV Brabant. Begin juli worden de jaarstukken vastgesteld in de vergadering van het AB RAV. Uiterlijk 15 juli worden de jaarstukken met het vaststellingsbesluit en het betreffende accountantsverslag ingediend bij de Provincie.

De jaarstukken 2019 zijn op 14 april gepubliceerd op deze website. Op dat moment had de accountant nog geen controleverklaring afgegeven. Op 10 juni ontvingen wij de controleverklaring. De jaarstukken inclusief controleverklaring zijn op 11 juni op de website geplaatst. Op 2 juli 2020 werden de jaarstukken 2019 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.