1.  » 
  2. Organisatie
  3.  » Jaarstukken

Jaarstukken 2020

De jaarstukken worden elk jaar vóór 15 april ter informatie toegezonden aan de Raden van de gemeenten die deelnemen in de GR RAV Brabant. Begin juli worden de jaarstukken vastgesteld in de vergadering van het AB RAV. Uiterlijk 15 juli worden de jaarstukken met het vaststellingsbesluit en het betreffende accountantsverslag ingediend bij de Provincie.

De jaarstukken 2020 zijn op 14 april verstuurd aan de gemeenteraden. Op 1 juli 2021 zijn de jaarstukken 2020 vastgesteld door het Algemeen Bestuur in haar jaarlijkse vergadering. Onder de knop vindt u de vastgestelde jaarstukken, voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.