» Organisatie » Bestuur en financiers

Onze doelen

  • Wij leveren de juiste zorg, op de juiste tijd en de juiste plaats
  • Wij streven naar optimale waardecreatie voor de patient

Onze ambities

  • Per 1 januari 2022 zetten wij verpleegkundig specialisten ambulancezorg 16 uur per werkdag en in het weekend in voor het primair proces van de 3 grote steden in ons werkgebied; Den Bosch, Tilburg en Breda
  • Per 1 januari 2022 zetten wij verpleegkundig specialisten ambulancezorg 16 uur per werkdag en in het weekend in voor het primair proces van de 3 grote steden in ons werkgebied; Den Bosch, Tilburg en Breda
  • Per 1 juli 2020 heeft de RAV Brabant MWN een zorgambulancedevisie die bestaat uit zorg ambulances en zorgambulances+
  • Per 1 juli 2019 heeft RAV Brabant MWN 12 ZEB-chauffeurs aangesteld en opgeleid
  • In 2020 worden 3 hulpverleningen per chauffeur per jaar geëvalueerd volgens de ZEB-methodiek

Bestuur en financiers

De 41 gemeenten in ons werkgebied zijn onze eigenaar en vormen ons bestuur. De zorgverzekeraars zijn onze financiers. Een goede verstandhouding en samenwerking met allen is belangrijk, daar zal ook de komende jaren veel aandacht aan worden besteed.

Meer weten over de doelen en ambities rondom het thema Bestuur en organisatie? In ons meerjarenplan en op de andere pagina’s van onze website wordt alles duidelijk uitgelegd.

Stand van zaken ambities

Indicatoren kwaliteit van zorg

Indicatoren kwaliteit van zorg

Goede zorg is veel meer dan op tijd zijnRegionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) zetten zich samen met hun ketenpartners voortdurend in om de kwaliteit van ambulancezorg te bewaken en te verbeteren....

Lees meer
Wet ambulancezorg

Wet ambulancezorg

Kaders nieuwe wet bekendgemaaktMinister Bruno Bruins voor medische zorg en sport wil de continuïteit en permanente beschikbaarheid van ambulancezorg van goede kwaliteit. Daarom wil hij de huidige...

Lees meer