» Organisatie » Bestuur en financiers

Onze doelen

  • Wij realiseren de prestatieafspraken met zorgverzekeraars
  • Wij voldoen ruimschoots aan de WAZ-vereisten

Onze ambities

  • Per 1 januari 2020 werken wij met en alternatief meetinstrument om de kwaliteit van zorg te meten
  • Bij het ingaan van de definitieve Wet Ambulancezorg verkrijgen wij de vergunning voor het verlenen van ambulancezorg in de regio’s Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord

 

 

 

 

Bestuur en financiers

De 41 gemeenten in ons werkgebied zijn onze eigenaar en vormen ons bestuur. De zorgverzekeraars zijn onze financiers. Een goede verstandhouding en samenwerking met allen is belangrijk, daar zal ook de komende jaren veel aandacht aan worden besteed.

Meer weten over de doelen en ambities rondom het thema Bestuur en organisatie? In ons meerjarenplan en op de andere pagina’s van onze website wordt alles duidelijk uitgelegd.

Stand van zaken ambities

Indicatoren kwaliteit van zorg

Indicatoren kwaliteit van zorg

Goede zorg is veel meer dan op tijd zijnRegionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) zetten zich samen met hun ketenpartners voortdurend in om de kwaliteit van ambulancezorg te bewaken en te verbeteren....

Lees meer
Wet ambulancezorg

Wet ambulancezorg

Kaders nieuwe wet bekendgemaaktMinister Bruno Bruins voor medische zorg en sport wil de continuïteit en permanente beschikbaarheid van ambulancezorg van goede kwaliteit. Daarom wil hij de huidige...

Lees meer