1.  » 
  2. Organisatie
  3.  » Begroting

Begroting 2022

De kaders van de begroting worden jaarlijks neergelegd in een kaderbrief. Deze kaderbrief wordt uiterlijk 1 februari aan de gemeenten verstrekt. De begroting zelf wordt vóór 15 april voorgelegd aan de gemeenteraden voor het vernemen van een zienswijze. Als twee-derde van de Raden akkoord is gegaan, wordt de begroting vastgesteld door het AB RAV in haar vergadering van juli.

De kaderbrief 2022 is op 25 januari naar de gemeenten gestuurd en geplaatst op onze website. De conceptbegroting 2022 zal uiterlijk 15 april aanstaande worden geplaatst, met de vraag aan de gemeenteraden om hun zienswijze kenbaar te maken. Op 1 juli 2021 staat de begroting 2022 op de planning om te worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur in haar jaarlijkse vergadering.