1.  » 
  2. Organisatie
  3.  » Begroting

Begroting 2021

De kaders van de begroting worden jaarlijks neergelegd in een kaderbrief. Deze kaderbrief wordt uiterlijk 1 februari aan de gemeenten verstrekt. De begroting zelf wordt vóór 15 april voorgelegd aan de gemeenteraden voor het vernemen van een zienswijze. Als tweederde van de Raden akkoord is gegaan, wordt de begroting vastgesteld door het AB RAV in haar vergadering van juli.

De kaderbrief 2021 is op 24 januari geplaatst. De conceptbegroting 2021 is op 14 april geplaatst, met de vraag aan de gemeenteraden om hun zienswijze kenbaar te maken. Op 2 juli 2020 werd begroting 2021 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.