1.  » 
  2. Organisatie
  3.  » Begroting

Begroting 2022

De kaders van de begroting worden jaarlijks neergelegd in een kaderbrief. Deze kaderbrief wordt uiterlijk 1 februari aan de gemeenten verstrekt. De begroting zelf wordt vóór 15 april voorgelegd aan de gemeenteraden voor het vernemen van een zienswijze. Als het aantal gemeenten dat akkoord gaat samen meer dan de helft van de inwoners van het werkgebied van de RAV vertegenwoordigt, kan de begroting worden vastgesteld door het AB RAV in haar jaarlijkse vergadering van juli.

De kaderbrief 2022 is op 25 januari naar de gemeenten gestuurd en geplaatst op onze website. De conceptbegroting 2022 is op 14 april geplaatst. Op dezelfde datum is een aanbiedingsbrief aan de gemeenteraden verstuurd met het verzoek om hun zienswijze kenbaar te maken. Op 1 juli 2021 was de benodigde meerderheid aan positieve reacties ontvangen en werd de begroting 2022 vastgesteld door het Algemeen Bestuur in haar jaarlijkse vergadering.