» Organisatie » Begroting

Begroting 2020

De kaders van de begroting worden jaarlijks neergelegd in een kaderbrief. Deze kaderbrief wordt uiterlijk 1 februari aan de gemeenten verstrekt. De begroting zelf wordt vóór 15 april voorgelegd aan de gemeenteraden voor het vernemen van een zienswijze. Als tweederde van de Raden akkoord is gegaan, wordt de begroting vastgesteld door het AB RAV in haar vergadering van juli.

De kaderbrief 2021 is op 24 januari geplaatst.

De begroting 2021 wordt uiterlijk 15 april geplaatst.