meerjarenplan 2019/2021

Met trots presenteren wij het meerjarenplan 2019-2021 van onze RAV. Dit beleidsplan is onze vertaling van de visie van het ministerie van VWS en Ambulancezorg Nederland op de toekomst van de ambulancezorg. Een visie die wij als RAV volledig onderschrijven en in dit plan verder hebben uitgewerkt in een aantal voor ons concrete doelstellingen.

Een organisatie met visie

Helpen is onze passie, ambulancezorg ons vak!

Stand van zaken meerjarenplan

Deze pagina informeert over hoe ver we zijn met het verwezenlijken van de doelen in ons meerjarenplan. Per aandachtsgebied zijn de ontwikkelingen op de voet te volgen.

De patiënt

Natuurlijk stond de patiënt altijd al centraal bij onze RAV, maar de komende jaren gaan we hier nog een stapje verder in: we willen écht het verschil maken op het niveau van de leefwereld van de patiënt. Dit doen we door zo goed mogelijk aan te sluiten op zijn zorgvraag.

Onze maatschappij

Als RAV staan wij – letterlijk – midden in de maatschappij. We dragen ons steentje bij door het verlenen van ambulancezorg, én door ons goed voor te bereiden op crisissituaties. Daarnaast informeren wij graag over ons vak, dat we zo duurzaam mogelijk willen uitoefenen.

De ketenpartners

Om de patiënt zo goed mogelijk te helpen, is intensieve samenwerking met de partners in de zorgketen onontbeerlijk. Integrale zorg is daarbij de stip op de horizon. Ook het tekort van zorgpersoneel vraagt om samen zoeken naar oplossingen. 

Onze medewerkers

Ons personeel is ons grootste kapitaal. Personeelstekort is de komende jaren een belangrijke uitdaging. Nieuwe medewerkers aantrekken en zittende medewerkers blijven motiveren en ontwikkelen is daarom het devies.

Bestuur en financiers

De 41 gemeenten in ons werkgebied zijn onze eigenaar en vormen ons bestuur. De zorgverzekeraars zijn onze financiers. Een goede verstandhouding en samenwerking met allen is belangrijk, daar zal ook de komende jaren veel aandacht aan worden besteed.

Organisatie

Informatie voor gemeenten en bestuurders