1.  » 
  2. Organisatie 2022
  3.  » Vergaderstukken Algemeen Bestuur

Vergaderstukken AB RAV

Het Algemeen Bestuur van de RAV Brabant Midden-West-Noord vergadert eenmaal per jaar, in juli. In deze vergadering worden onder andere de jaarstukken en de beleidsbegroting vastgesteld. De vergadering van het AB RAV is besloten, maar de vergaderstukken en het vastgestelde verslag zijn wel openbaar. Bijgaand is de vergaderbundel geplaatst van de komende AB-vergadering.

Vergadering AB RAV 2023

De vergadering van het Algemeen Bestuur van de RAV Brabant MWN  vindt plaats op woensdag 5 juli 2023 van 14:00 tot 15:30 uur in het Van der Valk Hotel Tilburg, dr. Bloemenlaan 9 te Tilburg.

 

AB RAV 5 juli 2023