Vergaderstukken AB RAV

Het Algemeen Bestuur van de RAV Brabant Midden-West-Noord vergadert eenmaal per jaar, in juli. In deze vergadering worden onder andere de jaarstukken en de beleidsbegroting vastgesteld. De vergadering van het AB RAV is besloten, maar de vergaderstukken en het vastgestelde verslag zijn wel openbaar. De vergaderstukken van de komende AB-vergadering in 2024 zijn nog niet beschikbaar.

Vergadering AB RAV 2024

De vergadering van het Algemeen Bestuur van de RAV Brabant MWN  vindt plaats op donderdag 27 juni 2024 van 10:30 tot 12:00 uur. De locatie is nog niet bekend.

De vergaderstukken zijn worden uiterlijk 3 weken voor de vergadering gepubliceerd op deze website en vandaar te downloaden, zie groene knop rechts.

 

AB RAV 27 juni 2024