1.  » 
  2. Organisatie 2022
  3.  » Patiënt2022

Onze doelen

  • Wij leveren de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op de juiste tijd en plaats
  • Wij streven naar optimale waardecreatie voor de patiënt

Onze ambities

  • Wij zetten zorgmasters ambulancezorg in voor het primair proces Ambulancezorg in Den Bosch, Tilburg en Breda.
  • Wij hebben een team Laag- en Middencomplexe ambulancezorg (team LMC) dat al ons besteld vervoer en het vervoer van verwarde personen verzorgt.
  • Wij hebben een systeem van intercollegiale zorgevaluatie voor alle functies binnen ons primair proces.
  • We gaan in gesprek met de patiënt om de geboden zorg te evalueren.

 

 

De patiënt

Natuurlijk stond de patiënt altijd al centraal bij onze RAV, maar de komende jaren gaan we hier nog een stapje verder in: we willen écht het verschil maken op het niveau van de leefwereld van de patiënt. We streven naar zorgcoördinatie en mobiele zorg, waarbij de patiënt en de zorgvraag centraal staan. Integrale zorg dus!

Meer weten over de doelen en ambities rondom het thema Patiënt? In ons meerjarenplan wordt alles duidelijk uitgelegd.

Stand van zaken ambities

Opleiding Midden-complex

Opleiding Midden-complex

Omscholing Zorgambulancemedewerkers  We scholen alle collega's op de Zorgambulance om tot chauffeurs en verpleegkundigen middencomplexe ambulancezorg. De eerste groepen hebben de opleiding gevolgd...

Lees meer
Rapport VS

Rapport VS

Uitkomsten onderzoek inzet Verpleegkundig specialist in ambulancezorgKan de Verpleegkundig Specialist meerwaarde bieden bij het leveren van ambulancezorg op maat? Dat is de vraag die de RAV Brabant...

Lees meer
VS in Den Bosch

VS in Den Bosch

Verpleegkundig specialist inzetbaar in regio Den BoschDe patiënt de juiste zorg bieden op de juiste plaats en tijd, dat is de ambitie van onze RAV. Daarom zijn wij in 2019 gestart met een pilot in...

Lees meer