Onze doelen

  • Wij leveren de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op de juiste tijd en plaats
  • Wij streven naar optimale waardecreatie voor de patiënt

Onze ambities

  • Wij werken toe naar een dekkend systeem van zorgcoördinatie, gebaseerd op regionale samenwerking met aandacht voor regionale verschillen
  • Wij verlenen zorg op maat in ons werkgebied via gedifferentieerde ambulancezorg.
  • Wij hebben een systeem van intercollegiale zorgevaluatie dat van toepassing is op alle functies binnen ons primair proces.
  • We gaan in gesprek met de patiënt om de geboden zorg te evalueren.

 

De patiënt

Natuurlijk stond de patiënt altijd al centraal bij onze RAV, maar de komende jaren gaan we hier nog een stapje verder in: we willen écht het verschil maken op het niveau van de leefwereld van de patiënt. We streven naar zorgcoördinatie en mobiele zorg, waarbij de patiënt en de zorgvraag centraal staan. Integrale zorg dus!

Meer weten over de doelen en ambities rondom het thema Patiënt? In ons meerjarenplan wordt alles duidelijk uitgelegd.

Stand van zaken ambities

Deelname EMS

Deelname EMS

Onze deelname aan European EMS Fàilte gu Alba! Oftewel: Welcome to Scotland! Want dat land was dit jaar drie dagen lang de gastheer van hét Europese ambulancecongres, EMS. Een congres in Glasgow...

Lees meer
Opleiding Midden-complex

Opleiding Midden-complex

Omscholing Zorgambulancemedewerkers  We scholen alle collega's op de Zorgambulance om tot chauffeurs en verpleegkundigen middencomplexe ambulancezorg. De eerste groepen hebben de opleiding gevolgd...

Lees meer