1.  » 
  2. Organisatie 2022
  3.  » Kengetallen

Kengetallen

De norm

Als we het hebben over kengetallen, gaat het vaak over de aanrijtijden van de ritten met urgentie A1. Het prestatieniveau van een RAV wordt op dit moment formeel gemeten op hoe snel zij ter plaatse zijn. Vreemd, omdat de hulpverlening dan nog niet eens begonnen is! Gelukkig is in de afgelopen jaren goed nagedacht over kwaliteitsindicatoren die écht iets zeggen over de kwaliteit van hulpverlening. In 2021 werd dan ook het Kwaliteitskader Ambulancezorg 1.0 vastgesteld. Dit kader bevat 26 indicatoren die samen een breed beeld geven over de kwaliteit van de geleverde zorg. 

De landelijke norm wordt gehanteerd dat men bij A1-vervoer in 95% van de incidenten binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn (m.a.w. een faalkans van 5% wordt acceptabel gevonden). Voor de meeste RAV-en in het land geldt dat zij niet kunnen voldoen aan de 15-minuten-norm. Dit is voornamelijk te wijten aan de aanhoudende stijging van 112-meldingen én het tekort aan personeel in de acute zorgsector. 

Een RAV wordt ‘afgerekend’ op het overschrijdingspercentage A1-ritten over het gehele verzorgingsgebied (dat gelijk is aan de betreffende Veiligheidsregio). En ook al wordt voor de totale regio het doel van 95% bereikt, per gemeente berekend zullen er altijd verschillen blijven bestaan. Er is een vaststaand budget, waardoor er een beperkt aantal ambulances beschikbaar zijn, die worden ingezet op een manier waarop het beste resultaat voor het grote geheel kan worden bereikt.

Het streven is namelijk om zoveel mogelijk inwoners binnen 15 minuten te kunnen bereiken. Standplaatsen worden daarom bij voorkeur ingericht op locaties waar dichtbevolkte gebieden het snelst kunnen worden aangereden. Toch wordt natuurlijk wel moeite gedaan om in alle gemeenten van het verzorgingsgebied een goede prestatie te kunnen leveren.

Het budget

Het budget van de RAV wordt elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van de productie van het voorgaande jaar, zoals die door het RIVM wordt verwerkt in het Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid. Bij deze methodiek zit er altijd een verschil van twee jaar tussen het meetjaar en het gefinancierde jaar. Het budget voor 2021 is dus gebaseerd op de werkelijke ritaantallen van 2019.

 

Ambulancezorg Nederland onderzocht nieuwe manieren om de kwaliteit van ambulancezorg te meten.