1.  » 
  2. Organisatie 2022
  3.  » Jaarstukken

Jaarstukken 2021

De jaarstukken worden elk jaar vóór 15 april ter informatie toegezonden aan de Raden van de gemeenten die deelnemen in de GR RAV Brabant. Begin juli worden de jaarstukken vastgesteld in de vergadering van het AB RAV. Uiterlijk 15 juli worden de jaarstukken met het vaststellingsbesluit en het betreffende accountantsverslag ingediend bij de Provincie.

De jaarstukken 2021 worden uiterlijk 15 april gepubliceerd op deze pagina en ter informatie aangeboden aan de gemeenteraden. Op 6 juli 2022 worden zij ter vaststelling geagendeerd in de jaarlijkse vergadering van het Algemeen Bestuur.