1.  » 
  2. Organisatie 2022
  3.  » Bestuurenfinanciers2022

Onze doelen

  • Wij realiseren de prestatieafspraken met zorgverzekeraars
  • Wij voldoen ruimschoots aan de WAZ-vereisten

Onze ambities

  • Wij voldoen aan de normen van het landelijke Kwaliteitskader Ambulancezorg.
  • Wij leveren de parate uren volgens het referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid.

 

 

 

 

Bestuur en financiers

De zorgverzekeraars (onze financiers), en de gemeenten (ons bestuur) spelen een grote rol bij het verwezenlijken van onze toekomstvisie en het behalen van de doelen uit ons meerjarenplan. Zij zijn geen ketenpartner in de medische acute zorgketen, maar wél een samenwerkingspartner van doorslaggevend belang. Wij zoeken daarom steeds de samenwerking op grond van gelijkwaardigheid met zorgverzekeraars en gemeenten, om onze krachten te bundelen bij het realiseren van onze ambities en het verbeteren van prestaties. 

Meer weten over de doelen en ambities rondom het thema Bestuur en organisatie? In ons meerjarenplan en op de andere pagina’s van onze website wordt alles duidelijk uitgelegd.

Stand van zaken ambities

Afscheid

Afscheid

Afscheid Ger JacobsOp 15 september jongstleden vond in het Chassé Theater het mini-symposium ‘Vanuit vertrouwen los durven laten’ plaats. Dit symposium organiseerde RAV Brabant Midden-West-Noord ter...

Lees meer
Nieuwe directeur

Nieuwe directeur

Nieuwe directeur voor onze RAV Onze directeur Ger Jacobs bereikt in september de pensioengerechtigde leeftijd. In de afgelopen maanden is hard gezocht naar zijn opvolger. Wij kunnen naar...

Lees meer
jaarverslag 2021

jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021Ons jaarverslag 2021 is zojuist verschenen! We kijken terug op wederom een jaar dat in het teken stond van Corona. Maar er was ook ruimte voor ontwikkeling en innovatie binnen onze...

Lees meer