1.  » 
  2. Organisatie 2022
  3.  » Bestuurenfinanciers2022

Onze doelen

  • Wij realiseren de prestatieafspraken met zorgverzekeraars
  • Wij voldoen ruimschoots aan de WAZ-vereisten

Onze ambities

  • Wij voldoen aan de normen van het landelijke Kwaliteitskader Ambulancezorg.
  • Wij leveren de parate uren volgens het referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid.

 

 

 

 

Bestuur en financiers

De zorgverzekeraars (onze financiers), en de gemeenten (ons bestuur) spelen een grote rol bij het verwezenlijken van onze toekomstvisie en het behalen van de doelen uit ons meerjarenplan. Zij zijn geen ketenpartner in de medische acute zorgketen, maar wél een samenwerkingspartner van doorslaggevend belang. Wij zoeken daarom steeds de samenwerking op grond van gelijkwaardigheid met zorgverzekeraars en gemeenten, om onze krachten te bundelen bij het realiseren van onze ambities en het verbeteren van prestaties. 

Meer weten over de doelen en ambities rondom het thema Bestuur en organisatie? In ons meerjarenplan en op de andere pagina’s van onze website wordt alles duidelijk uitgelegd.

Stand van zaken ambities

Terugblik

Terugblik

Directeur Ger Jacobs: ‘Onze RAV heeft de afgelopen drie jaar prachtige resultaten behaald ’Een pandemie. Dat onderwerp stond niet bovenaan ons lijstje toen we drie jaar geleden aan ons meerjarenplan...

Lees meer
Covid-jaarverslag

Covid-jaarverslag

Covid-jaarverslagAls ons begin januari 2020 was verteld wat we in dat jaar allemaal zouden gaan meemaken, hadden we het waarschijnlijk niet geloofd. Want wat een bijzonder heftig jaar hebben wij...

Lees meer
Tweede golf Covid-19

Tweede golf Covid-19

Vanuit de hectiek van een tweede Coronagolf hierbij een update vanuit de RAV Brabant Midden-West-Noord. Na een paar relatief rustige zomermaanden hebben we onze handen weer vol aan de stijging van...

Lees meer