1. Home
 2.  » 
 3. Organisatie 2022
 4.  » Bestuur

Ons Bestuur

De RAV Brabant Midden-West-Noord is een samenwerkingsverband tussen 36 gemeenten, die ervoor kozen om samen te werken op het gebied van de ambulancezorg. Het bestuur is als volgt ingericht.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de RAV (AB RAV) bestaat uit 36 leden. Meestal zijn dat de wethouders volksgezondheid of burgemeesters. Het AB RAV vergadert eenmaal per jaar, begin juli. In deze vergadering stelt het AB RAV o.a. de jaarrekening en de beleidsbegroting vast.

Dagelijks Bestuur

Zes leden van het AB RAV vormen het Dagelijks Bestuur (DB RAV). Drie DB-leden zijn lid van het DB van de GGD Hart voor Brabant, en drie van het DB van de GGD West-Brabant. De samenstelling van het DB RAV is als volgt:

 • Marcelle Hendrickx, wethouder Tilburg, voorzitter
 • Toine Theunis, wethouder Roosendaal, portefeuille Financiën
 • Marianne de Bie, wethouder gemeente Breda (formele benoeming 6/4/22)
 • Miranda de Vries, burgemeester Etten-Leur
 • Wim Hillenaar, waarnemend burgemeester Land van Cuijk
 • Rik Compagne, wethouder Meierijstad

Directie en managementteam

 • Ger Jacobs, directeur
 • Björn Gadet, manager Ambulancezorg
 • Chris Bruggeman, manager Zorg, Innovatie & Opleiding
 • Marjolein Mast, manager Bedrijfsondersteuning
 • Arie van Tilborg, manager Financiën/Controller
 • Corine van Engelen, manager HR
 • Herman Schlepers, adviseur Bedrijfsondersteuning
 • Gezie Pelkmans, directiesecretaris