1.  » 
  2. Organisatie 2022
  3.  » Begroting

Begroting 2023

De kaders van de begroting worden jaarlijks neergelegd in een kaderbrief. Deze kaderbrief wordt uiterlijk 1 februari aan de gemeenten verstrekt. De begroting zelf wordt vóór 15 april voorgelegd aan de gemeenteraden voor het vernemen van een zienswijze. Als het aantal gemeenten dat akkoord gaat samen meer dan de helft van de inwoners van het werkgebied van de RAV vertegenwoordigt, kan de begroting worden vastgesteld door het AB RAV in haar jaarlijkse vergadering van juli.

De kaderbrief 2023 is op 17 januari naar de gemeenten gestuurd en geplaatst op onze website. De conceptbegroting 2023 zal uiterlijk 15 april geplaatst worden. Tegelijkertijd zal een aanbiedingsbrief aan de gemeenteraden verstuurd worden met het verzoek om hun zienswijze kenbaar te maken. Op 6 juli 2022 zal de begroting 2023 ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur.