1. Home
  2.  » 
  3. Nieuws
  4.  » Onderzoek patiënt-tevredenheid

Onderzoek patiënttevredenheid

Patiënten die in september ambulancezorg ontvangen, kunnen in oktober en november worden gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek. Dit doen we om de ambulancezorg verder te verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Nivel. Patiënten ontvangen een uitnodiging per post om een vragenlijst in te vullen over hun ervaringen met de verleende ambulancezorg. Wij stellen uw deelname zeer op prijs.

Uw privacy staat voorop

Medewerking aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Met het invullen en verzenden van de vragenlijst verleent u toestemming aan het Nivel om gebruik te maken van de informatie in de vragenlijst. Voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten neemt Nivel strikte privacyrichtlijnen in acht. Uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats) worden alleen gebruikt voor de dataverzameling en zijn alleen bekend bij de meetorganisatie DESAN. De contactgegevens worden na afloop van het onderzoek vernietigd. Onze RAV sluit hiervoor een verwerkersovereenkomst met DESAN af. Nivel krijgt uiteindelijk alleen geanonimiseerde gegevens voor de data-analyses. Deze zijn dus niet herleidbaar naar patiënten. De achtergrondgegevens (leeftijd en geslacht) gebruikt het Nivel puur om te bepalen of het onderzoek representatief is.

Liever niet meewerken?

Mocht u niet willen deelnemen aan het onderzoek, dan kunt u dit natuurlijk ons aan doorgeven. Uw adresgegevens worden dan niet gebruikt en u ontvangt geen uitnodiging voor het onderzoek.

Resultaten

In maart 2020 publiceert Nivel een openbaar rapport met de resultaten van het onderzoek. De resultaten kunnen we gebruiken om de kwaliteit van ambulancezorg te monitoren en zo nodig te verbeteren. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!