1.  » 
  2. ketenpartners
  3.  » Oefening

Geslaagde rampenoefening in Amphia ziekenhuis

Op zaterdag 1 oktober nam onze RAV deel aan een grootschalige rampenoefening georganiseerd door het Amphia ziekenhuis in Breda. Tijdens de oefening werkten we samen met verschillende partijen zoals het ziekenhuis, politie Breda, Brandweer Midden- en West-Brabant, de GHOR, Rode Kruis en 2-Rescue.

De oefening werd gehouden als voorbereiding op ernstige incidenten met veel slachtoffers. Naast het toetsen van ons Crisisbeheersplan werd er ook geoefend met dilemma’s die aan bod kunnen komen tijdens een echte situatie. Dilemma’s waarbij juist de samenwerking belangrijk is. Het scenario is zo realistisch mogelijk nagespeeld op de personeelsparkeerplaats.

Bij de oefening waren ook acteurs betrokken. Vanuit het Chasséveld verzamelden de hulpdiensten zich om geleidelijk naar de personeelsparkeerplaats van Amphia komen, waar de ramp in scène werd gezet. Er deden in totaal maar liefst 200 mensen mee,

Lianne van Driel, staffunctionaris crisisbeheersing over de oefening:

“Het scenario (prehospitaal en hospitaal) zorgde ervoor dat zowel onze ketenpartners als onze eigen RAV-medewerkers grootschalige rampenopvang en geneeskundige bijstand (GGB) realistisch konden oefenen. Oefenen is belangrijk omdat een dergelijk incident (gelukkig) niet vaak voor komt. Het biedt de gelegenheid om onze hulpverlening te toetsen aan bestaande planvorming en het zorgt dat de knelpunten in beeld worden gebracht. We kijken terug op een zeer geslaagde oefendag en wij gaan de komende tijd aan de slag met de resultaten om onze hulpverlening nog verder te verbeteren.”