Scholing

opleidingscentrum oosterhoutEr wordt veel getraind bij de RAV Brabant Midden-West-Noord. Dat is belangrijk om alle methodieken en technieken goed te kunnen toepassen in de weerbarstige praktijk waar het in feite om de zorg van de patiënt gaat en dus om mensenlevens.

En dat doen we graag zo efficiënt mogelijk! We zijn daarom erg blij met onze eigen scholingslocatie in Oosterhout Uden. Op deze locaties verzorgen we alle scholingen en trainingen voor de medewerkers van onze ambulancezorg. De locaties bieden ook de mogelijkheid voor scenario-onderwijs. Daarvoor zijn eigentijdse audiovisuele middelen aanwezig, zoals opname- en afspeelapparatuur (waaronder camera en video).

Trainers en trainingen binnen onze RAV

De trainers van de RAV zijn deskundigen op het gebied van ambulancezorg en vervullen daarnaast de rol van praktijktrainer of ontwikkeltrainer. Zij vervullen deze rol vanuit hun passie voor het beroep en worden zowel intern als extern getraind om ook in hun rol als trainer zichzelf te ontwikkelen en daarin verder te groeien. De praktijktrainer verzorgt onder andere vaardigheidstrainingen, begeleidt, coacht en geeft feedback in simulatietrainingen waarbij zowel gewerkt wordt met lotussen als geavanceerde poppen en fantomen. De medewerkers kunnen op deze manier oefenen en trainen in een veilige situatie om zo hun bekwaamheid op peil te houden en te toetsen. Vergelijk het maar met een vliegsimulatie voor piloten. De kwaliteit van zorg voor de patiënt en zijn veiligheid staan hierbij centraal, want daar draait de ambulancezorg tenslotte om. 

opleidingscentrum
 

Direct naar...