Kwaliteit van Zorg

De RAV Brabant Midden-West-Noord werkt constant aan de kwaliteit van haar diensten. Dit bereiken we door invoering, onderhoud en ontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem. Sinds juli 2012 is het medisch management binnen de Regionale ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden, West- Noord in handen van het medisch stafbureau.

Interne audits en evaluatie

Ook via interne audits werken wij steeds aan het verbeteren van ons kwaliteitsmanagementsysteem. De verleende zorg aan patiënten evalueren en toetsen we systematisch. Daarnaast voert de RAV een actief klachtenbeleid. Door het meten van prestatie-indicatoren (bijvoorbeeld rijtijdoverschrijdingen) bewaken we de ambulancezorgverlening en sturen deze zo nodig bij. Dit doen we onder andere door scholing.

HKZ-Certificering

De RAV Brabant Midden-West-Noord is HKZ-gecertificeerd. Dit betekent dat het gehanteerde kwaliteitssysteem van de twee meldkamers en van de Ambulancezorg in het werkgebied getoetst is aan het HKZ-certificatieschema Ambulancezorg. Dit schema is ontwikkeld door de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Het schema omvat de eisen van NEN-EN-ISO 9001.

RAV gaat veilig om met uw gegevens

Ook voor het veilig omgaan met patiëntgegevens zijn wij gecertificeerd. We voldoen aan de NEN7510-norm die gaat over informatiebeveiliging in de zorg. Onze patiënten kunnen er van op aan dat wij de best mogelijke acute spoedzorg leveren. Maar zeker ook dat we zo zorgvuldig en veilig mogelijk omgaan met hun gegevens. Vanzelfsprekend zullen we ons continu blijven verbeteren op het gebied van informatiebeveiliging.