Geschiedenis

Sinds 2005 is de RAV Brabant Midden-West-Noord een zelfstandige organisatie. Onze RAV is ontstaan uit de voormalige bedrijfsunits RAV van de GGD West-Brabant en de GGD Hart voor Brabant en de particuliere ambulancedienst Timmermans. Hiermee zijn we de grootste ambulancedienst van Nederland. Inwoners van ons werkgebied zijn altijd verzekerd van optimale ambulancezorg. Een heel verschil met vroeger! In de 19e eeuw werden gewonden namelijk vervoerd met een “ben”: een brancard met grote radarwielen.

 oude ziekenautomobiel

In 1907 kwamen de eerste twee ziekenautomobielen op de weg. De huisarts zette deze in. In de jaren twintig ontstonden de eerste GGD’en. Die bemanden de ziekenauto met een verpleger en gemeentelijke arts om eerste hulp te verlenen bij ongevallen op straat. De uitrusting van de ambulance was nog eenvoudig: een EHBO-trommel, een brancard, spalken en soms een zuurstofapparaat. Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden veel nieuwe ambulancediensten; iedere gemeente had een eigen spoednummer. Contact tussen meldkamer en ambulance verliep moeizaam. Daarom werden ambulances uitgerust met een mobilofoon.

 oude ambulance

In 1971 kwam de Wet Ambulancevervoer:40 Centrale Posten Ambulancevervoer (CPA) werden opgericht die de ambulancezorg coördineerden. De wet schreef ook dat ambulances op vaste plaatsen moesten staan om bij een spoedgeval binnen 15 minuten ter plaatse te zijn. Er kwamen gespecialiseerde verpleegkundigen op de auto en eind jaren tachtig ontstond de ambulanceopleiding. Door te werken met protocollen ontstond eenduidigheid in de zorg. Een patiënt met een gebroken been wordt in heel Nederland op dezelfde manier behandeld. Ook de uitrusting van de ambulance breidde fors uit met onder meer hart- en beademingsapparatuur. Verder werden er landelijke afspraken gemaakt over de kleding, zodat ambulancezorgverleners altijd en overal herkenbaar zijn. Begin jaren negentig ontstonden Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s): deze bestaan uit een (of meer) ambulancedienst(en) en een Meldkamer Ambulancezorg. In 1986 ontstond het nationale noodnummer 06-11; in 1997 ging dit over in 1-1-2.