Bestuur en organisatie

Ambulance voor de kerk

Algemeen bestuur

De RAV Brabant Midden-West-Noord is een samenwerkingsverband tussen 41 gemeenten, die ervoor kozen om samen te werken op het gebied van de ambulancezorg. Het algemeen bestuur van de RAV bestaat uit 41 leden. Meestal zijn dat de wethouders volksgezondheid of burgemeesters. Het bestuur vergadert eenmaal per jaar, begin juli. In deze vergadering stelt het AB RAV o.a. de jaarrekening en de beleidsbegroting vast.

Bekijk de samenstelling van het algemeen bestuur RAV Brabant MWN (PDF)

Dagelijks bestuur

Marcelle Hendrickx (wethouder gemeente Tilburg), voorzitter
Miranda de Vries (burgemeester gemeente Etten-Leur)
Toine Theunis (wethouder gemeente Roosendaal), portefeuille financiën
Miriam Haagh (wethouder gemeente Breda)
Wim Hillenaar (burgemeester gemeente Cuijk)
Vacature

Directie en management

Ger Jacobs, directeur RAV
Caspar van den Brandt, manager RAV Midden- en West-Brabant
Herman Schlepers, manager RAV Brabant-Noord
Chris Bruggeman, manager Zorg
Arie van Tilborg, controller/manager bedrijfsvoering