screenshot film RAV  

Wie zijn wij?

Sinds 2005 zijn we een zelfstandige organisatie. Onze organisatie is voortgekomen uit de voormalige bedrijfsunits RAV van de GGD West-Brabant en de GGD Hart voor Brabant en de particuliere ambulancedienst Timmermans. Lees meer over de geschiedenis van de ambulancedienst.

De RAV Brabant Midden-West-Noord omvat twee afzonderlijke RAV-regio’s (RAV Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord) met één directeur en een gemeenschappelijk management, staf en ondersteuning. Ons werkgebied loopt van Steenbergen tot Boxmeer en telt bijna 1,7 miljoen inwoners.

Missie

Helpen is de basis van ons handelen. Welke zorg wij ook leveren, het is het begin van waaruit alles voortkomt. Passie is de manier waarop wij dit mogen uitstralen. Juist daardoor maken we het verschil. Ambulancezorg willen we op een kwalitatief hoogwaardige wijze uitvoeren. Dat is ons vak! Daarom pasten we in 2014 onze missie aan tot: Helpen is onze passie, ambulancezorg ons vak!

Visie

In onze kernboodschappen dragen wij onze visie uit:

  • wij stellen de patiënt centraal
  • wij zijn een betrouwbare, respectvolle partner
  • wij voeren een publieke taak uit en zijn transparant over bedrijf en resultaten
  • wij bieden een dynamische en gezonde werkomgeving.

De Kwaliteit van Zorg is een duidelijk en zeer belangrijk speerpunt van ons beleid