Bachelor Medische Hulpverlening

Bachelor Medisch Hulpverlener

De opleiding tot Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) is opgezet als antwoord op het dreigende tekort aan gekwalificeerd personeel in de acute zorg. Sinds een aantal jaren begeleidt de RAV Brabant Midden-West-Noord stagiaires uit alle leerjaren van de BMH-opleiding. Deze opleiding leidt studenten op tot medisch hulpverleners met drie uitstroomprofielen: ambulancezorg, spoedeisende hulp of anesthesie. Het einddoel is zelfstandig kunnen functioneren als beginnend beroepsuitoefenaar. Onze RAV steekt veel tijd in de begeleiding van de BMH-stagiaires door het aanstellen van speciale werkbegeleiders en het opstellen van stageplannen. Ook onderhouden we nauwe contacten met de aanbieders van de BMH-opleidingen: de Hogescholen van Arnhem-Nijmegen, Utrecht en Rotterdam. De eerste studenten zijn in 2016 afgestudeerd. De RAV biedt sinds 2017 ook traineeships aan. Binnen onze organisatie hebben we inmiddels zes trainees. Het traineeship duurt, inclusief externe stages, tussen zes maanden en één jaar; het inhoudelijke programma is maatwerk. Na het succesvol afronden van het traineeship kunnen de trainees een vast dienstverband krijgen bij de RAV. Hun officiële functiebenaming: Bachelor Medisch Hulpverlener Ambulancezorg.

Inhoud van de functie

De beroepscompetenties van de (beginnende) Bachelor Medisch Hulpverlener liggen zowel op het gebied van “cure” (medische diagnostiek en (acuut) medisch handelen als op “care” (optimaliseren en in stand houden van de kwaliteit van leven van de patiënt. Klik hier voor een volledige omschrijving van de functie.