Uw rechten


U bent de baas over uw eigen gegevens!

Waarom?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG geeft sterke en uitgebreide rechten aan degene van wie de persoonsgegevens zijn. Mensen hebben het recht om organisaties te vragen welke persoonlijke gegevens een organisatie gebruikt en waarvoor. En om organisaties te vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft altijd het recht om te vragen om uw persoons- en medische gegevens:

- in te zien

- te wijzigen

- te vernietigen

- over te dragen aan een andere zorgverlener

Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of vernietigen?

U kunt uw verzoek indienen via de contactformulieren 'Opvragen medisch dossier' en 'Wijzigen of vernietigen medisch dossier'.  In het verzoek geeft u aan waarom u dit verzoek indient. Ook moet u een kopie van uw identiteitsbewijs bijvoegen (het burgerservicenummer en de pasfoto onleesbaar gemaakt) en uw verzoek voorzien van een met pen geschreven handtekening. RAV Brabant Midden-West-Noord zal - door het vergelijken van de handtekening op uw aanvraag en het identiteitsbewijs - controleren of u de patiënt bent, of u gerechtigd bent om het verzoek in te dienen. Mocht u iemand anders machtigen voor het verzoek omtrent uw gegevens, dan moet een machtigingsformulier of ondertekende toestemmingsverklaring mee worden gestuurd.