Sollicitatieprocedure


Solliciteert u bij onze RAV of gaat u bij ons stage lopen? Dan is het nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. 

Waarom?

We verwerken uw persoonsgegevens om te kunnen beslissen of wij u aanstellen of een arbeidsovereenkomst met u aangaan. U heeft de keuze gemaakt om bij ons te solliciteren. Daarom vragen we relevante gegevens voor het volgen van de procedure. Door deel te nemen aan de sollicitatieprocedure geeft u expliciet toestemming deze gegevens te verwerken.  

Hoe?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens vanzelfsprekend alleen voor het sollicitatietraject en (de uitvoering van) de arbeidsovereenkomst. Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan een andere partij (extern/intern) die deel uitmaakt van de gehele sollicitatieprocedure.  

Wat?

We verwerken bij een sollicitatieprocedure via de online module Werving en Selectie de volgende gegevens:
  1. naam, voornamen, roep- en geboortenaam, voorletters, geboortedatum, postcode, woonplaats, mobiele telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met u te communiceren, zoals via de mail;
  2. sollicitatiebrief en de door u verstrekte CV.
  3. per sollicitatie de uitslagen van op de verschillende functie van toepassing zijnde selectie-onderdelen zoals medische aanstellingskeuring, evaluatie stagedagen, rijvaardigheidstest of assessment.
Indien de sollicitatieprocedure positief is afgerond, verwerken wij via ons personeelsregistratiesysteem Youforce de volgende gegevens:
  1. alle hierboven vermelde gegevens;
  2. de tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek gemaakte afspraken;
  3. alle voor de functie benodigde gegevens zoals kopie van uw diploma’s, kopie identiteitsbewijs en rijbewijs, VOG en eventuele terugkoppeling acties vergewisplicht, eventueel bewijs BIG-registratie, terugkoppeling vaccinatietraject, informatie door u ingevuld op het personeelsregistratieformulier.  
  4. Daarnaast zullen wij, indien van toepassing, uw gegevens verwerken voor aanmelding van de verplichte initiële opleiding voor uw functie.  

Hoe lang?

Ons uitgangspunt is dat wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben. We nemen hierbij zoveel mogelijk de wettelijke bewaartermijnen in acht. Gegevens kunnen door ons langer bewaard worden wanneer wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijvoorbeeld wanneer er een juridische procedure loopt of is aangekondigd en wij ons moeten kunnen verweren). 
De bewaartermijn voor sollicitatiegegevens is 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Daarna worden de gegevens vernietigd. Wij zullen u altijd vragen om uw gegevens langer (in portefeuille) te bewaren voor een eventuele andere sollicitatieprocedure. Om uw gegevens langer te bewaren, geeft u ons expliciete toestemming om tot 1 jaar na het afronden van de procedure de gegevens te bewaren.