Meer weten?

Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht over de wijze waarop RAV Brabant Midden-West-Noord persoonsgegevens verwerkt? Stel uw vraag dan via het contactformulier persoonsgegevens en medisch dossier of neem contact op met onze RAV

 

Als u het niet eens bent met onze afhandeling, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding doen: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Op deze website vindt u ook meer informatie over de Algemene Verordening Persoonsgegevens.