Veilig omgaan met gegevens

Ons privacy statement:

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening eist dat duidelijk is met welk doel wij uw gegevens verwerken. We moeten ze ook goed beveiligen. De wet geeft rechten aan degene van wie de persoonsgegevens zijn. Het is voor ons van groot belang om zeer zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarover hebben wij binnen onze organisatie dan ook goede afspraken gemaakt. We vinden het belangrijk dat u hiervan goed op de hoogte bent en raden u aan de informatie op deze pagina’s zorgvuldig te lezen.

Onze beloften

  • Wij verwerken persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier.
  • Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
  • Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor beschreven doeleinden.
  • Wij spannen ons in voor de juistheid en volledigheid van verwerkte en te verwerken persoonsgegevens.
  • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
  • Wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens en zorgen voor passende beveiliging ervan.

 

Wanneer registreren wij persoonsgegevens?

RAV Brabant Midden-West-Noord verwerkt persoonsgegevens bij een aantal contactmomenten. Als u op één van onderstaande iconen klikt, leest u voor dat onderdeel wanneer en hoe wij persoonsgegevens verwerken, waarvoor wij ze gebruiken en hoe lang we deze bewaren. En wij leggen uit wat uw rechten zijn, wat de rol is van de Functionaris voor Gegevensbescherming en bij wie u terecht kunt met vragen. 

Meldkamer

Ambulancehulpverlening

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Sollicitatieprocedure

Onderzoek

Uw rechten

 

Functionaris voor Gegevensbescherming

Meer weten?