meldkamercentralist

Meldkamer

De Meldkamer Ambulancezorg coördineert 24 uur per dag, 7 dagen in de week de (spoedeisende) medische hulpverlening in ons werkgebied .

Onze regio, Midden-West-Noord Brabant, heeft twee meldkamers, één in Tilburg en één in ’s-Hertogenbosch. Er werken 40 medewerkers, allemaal met een gespecialiseerd verpleegkundige achtergrond. Jaarlijks verwerken zij ongeveer 120.000 1-1-2-meldingen. Daarnaast komen er verzoeken binnen van huisartsen(posten), specialisten, verloskundigen, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen die ambulancevervoer aanvragen voor een patiënt.

Meldkamercentralisten

Meldkamercentralisten zijn de spin in het web van de (spoedeisende) hulpverlening. Zij nemen de (spoed-)meldingen aan, alarmeren én informeren de hulpverleners. Om dit proces voorspoedig te laten verlopen, onderhoudt de centralist - met behulp van geavanceerde communicatiemiddelen - contact met de ingezette eenheden. De meldkamercentralist verstrekt gegevens over de exacte locatie, aard en omvang van het incident. Om in alle delen van het verzorgingsgebied ambulancezorg te kunnen waarborgen, zorgt de meldkamercentralist er ook voor dat er voldoende ambulances op strategische plaatsen aanwezig zijn. Meestal is dat op de bestaande ambulancepost.

In geval van reanimatie

In Nederland overlijden ruim 16.000 mensen per jaar als gevolg van een plotselinge hartstilstand. Bij een hartstilstand telt elke minuut en zijn de eerste zes minuten cruciaal. Bij een reanimatie alarmeert de meldkamer naast de ambulance ook de politie. In enkele plaatsen in onze regio geldt dat ook voor de beroepsbrandweer.

HartslagNU
Ook burgerhulpverleners die een reanimatieopleiding hebben gehad kunnen vanuit de meldkamer worden gealarmeerd. Via HartslagNu worden geregistreerde burgerhulpverleners die het dichtst bij het slachtoffer zijn met een SMS-bericht gealarmeerd.

AED
Een AED (Algemene Externe Defibrillator) is een apparaat dat wordt toegepast ter ondersteuning van een reanimatie. De AED is dusdanig gebruiksvriendelijk dat iedereen er na een korte opleiding mee kan werken.