De rol van de RAV bij incident of ramp

Per 1 januari 2016 wordt in Nederland bij grootschalige ongevallen en rampen gewerkt volgens een nieuw model: Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). GGB vervangt de huidige Geneeskundige Combinatie (GNK-C). Er zijn verschillende instanties bij betrokken zoals Ambulancezorg Nederland, het Rode Kruis, GGDGHOR Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid. Ook onze RAV bereidt zich hierop voor.

Opschaling ambulancezorg

Bij grote incidenten met veel slachtoffers is de reguliere ambulancezorg niet altijd toereikend. Om toch de vereiste zorg te kunnen bieden, kan de ambulancezorg worden opgeschaald. Opschaling van ambulancezorg vindt binnen GGB plaats op twee manieren. Ten eerste is met GGB sprake van een uniforme, landelijke werkwijze, waardoor regio’s elkaar onderling kunnen bijstaan. Daarnaast vergroot GGB de capaciteit van ambulancezorg. Ambulancepersoneel dat niet in dienst is, stroomt in en wordt in speciale calamiteitenvoertuigen naar de locatie van een incident te vervoeren. Er zijn 38 voertuigen, verdeeld over Nederland.

Wat betekent opschaling voor onze RAV?

De RAV Brabant Midden-West-Noord beschikt vanaf 2016 over vier calamiteitenvoertuigen: drie voor de regio Midden- en West-Brabant, een voor Brabant-Noord. Ook hebben wij een integraal crisisplan ontwikkeld om zowel interne als externe calamiteiten het hoofd te kunnen bieden. Het opleiden, trainen en oefenen van alle medewerkers is hierbij een belangrijk onderdeel.

Rode Kruis ondersteunt tijdens een crisis

Om ervoor te zorgen dat de beschikbare ambulancecapaciteit bij een groot incident optimaal wordt gebruikt, ontwikkelt het Rode Kruis Noodhulpteams. Deze bestaan uit vrijwilligers die bij grote incidenten hulp verlenen aan lichtgewonde slachtoffers. Ambulancepersoneel en traumateams kunnen zich daardoor concentreren op zwaargewonde slachtoffers. De Noodhulpteams vervangen de huidige SIGMA-teams (Snel Inzetbare Groepen ter Medische Assistentie). SIGMA-leden en evenementhulpvrijwilligers van het Rode Kruis zijn benaderd om deel te nemen aan de Noodhulpteams. Ook het Rode Kruis bereidt zich voor door de Noodhulpteams op te leiden en draaiboeken en materialen te beheren.

Meer weten? Bekijk dan het filmpje over de werking van GGB