Wat doet de RAV?

Elke dag staan ruim 550 medewerkers van de RAV Brabant Midden-West-Noord 24 uur voor u klaar. Wij bieden acute zorgverlening en besteld ambulancevervoer voor 43 gemeenten in twee regio’s (RAV Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord). Ons werkgebied loopt van Steenbergen tot Boxmeer en telt ruim 1,8 miljoen inwoners.

Algemeen  Algemeen
1-1-2 daar red je levens mee  Als u 1-1-2 belt
Wat gebeurt er als u 1-1-2 belt?
Meldkamer  Meldkamer
Wat doet de meldkamer? 
  Ambulancezorg
Wat is ambulancezorg?
De patiënt staat centraal De patiënt staat centraal
Incident of ramp
Wat doen wij?
Hart4All
Contact na reanimatie 
communicatiemiddelen Communicatie
Tussen meldkamer en hulpverleners
Wagenpark
Bekijk ons wagenpark
Melding Veilig Thuis 
Bij zorgen over situatie
  
ambulancezorg  Cijfers en feiten
Kerngetallen organisatie

Veilig omgaan met gegevens